Mångfald

För Växjö kommun är mångfalden viktig och berikande. Vi ska ta tillvara människors olikheter, kunskaper och kreativitet.

Växjö är en öppen och inkluderande kommun där lika värde, rättigheter och möjligheter för alla människor är viktigt.

Växjö kommun arbetar aktivt för att vara en plats för alla växjöbor. Tillsammans gör vi Växjö till en kommun som står upp för alla människors lika värde. Tillsammans skapar vi en kommun där alla har rätt att vara sig själva.

Läs gärna mer om hur Växjö kommun arbetar med mångfald och motverkar diskriminering.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2017
Växapp