Regler för chatten

På växapp.se publiceras frågor och svar utifrån de frågor som du skickar in till oss. Detta innebär att portalen publiceras i form av en elektronisk anslagstavla, vilket medför skyldigheter och rättigheter enligt lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. De frågor som strider mot denna lag kommer inte att publiceras på portalen.

De frågor som publiceras på portalen får inte innehålla hot eller uppmaning till brott, kränkande personuppgifter eller personangrepp. De får inte heller innehålla sekretessbelagda uppgifter eller rasistiska, främlingsfientliga eller sexistiska uttalande. Frågorna får inte heller innebär hets mot folkgrupp.

För att dina frågor ska publiceras på portalen får du inte heller länka till andra webbsidor som innehåller eller kan innehålla otillåtet material, skriva om etnisk tillhörighet, kön, ålder, sexuell läggning, politisk eller religiös tillhörighet om de saknar relevans i sammanhanget eller lägga upp annonser och reklaminlägg.

Frågorna får inte heller innebär intrång i upphovsrätten genom publicering av andras verk, så som foto, texter eller liknade.

Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Växapp