Regler för kommentarer

På växapp.se kan du skriva kommentarer och inlägg. Detta innebär att portalen publiceras i form av en elektronisk anslagstavla, vilket medför skyldigheter och rättigheter enligt lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. De kommentarer och inlägg som strider mot lagen kommer att tas bort.


Kommentarer och inlägg som publiceras på portalen får inte innehålla hot eller uppmaning till brott, kränkande personuppgifter eller personangrepp. De får inte heller innehålla sekretessbelagda uppgifter eller rasistiska, främlingsfientliga eller sexistiska uttalande. Kommentarer och inlägg får inte heller innebär hets mot folkgrupp.

I dina kommentarer och inlägg får du inte utge dig för att vara någon annan person. Du får inte heller länka till andra webbsidor som innehåller eller kan innehålla otillåtet material.

Att publicera kommentarer eller inlägg som innebär intrång i upphovsrätten genom publicering av andras verk, så som foto, texter eller liknade är också otillåtet. Det är otillåtet att skriva kommentarer och inlägg om etnisk tillhörighet, kön, ålder, sexuell läggning, politisk eller religiös tillhörighet om de saknar relevans i sammanhanget. Det är dessutom otillåtet att lägga upp annonser och reklaminlägg i de kommentarer och inlägg som publiceras på portalen om de marknadsför egen eller annans än Växjö kommuns kommersiella verksam.

Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Växapp