Villatomter

Hus på söder

Här kan du läsa om vilka villatomter som finns till försäljning och planeras. Här hittar du även information om den kommunala tomtkön och hur försäljningen går till.

Är du intresserad av att köpa en kommunal villatomt? På sidan "Tomtkön" hittar du information om hur du ställer dig i kö och hur vi fördelar tomter till kön.

Äldre tomter eller nya tomter som ingen har visat intresse för kan du köpa utan krav på medverkan i tomtkön.

Förutom kommunala projekt finns en mängd privata byggherrar som producerar bostäder. För information om deras projekt hänvisar vi till respektive byggherre.

Du kan enkelt se var det finns lediga tomter, vad som planeras och vem som ansvarar för nybyggnationen på kartan Lediga villatomter.

Planerade villatomter i Växjö kommun

Just nu erbjuder vi kommunala villatomter i flertalet av orterna runt om i kommunen. Vi arbetar ständigt med att få fram fler villatomter. Nedan redovisas nuvarande planering.

Tomter i Åryd, Gemla och Ingelstad. Just nu har vi två nya tomter i Åryd, en tomt i Gemla och en tomt i Ingelstad till försäljning till den kommunala tomtkön. Läs mer om tomterna här.

Tomter till försäljning på Vikaholm. Just nu har vi inga lediga tomter till försäljning på Vikaholm. 

På stadsutvecklingsprojektet Vikaholms webbsidor finns mer information om området, karta till lediga tomter och information om hur försäljningen går till.

Planerade tomter i Bredvik. Det finns en detaljplan för Bredvik. Området avgränsas av järnvägen i norr, väg 23 i väst, Norra Bergundasjön i öst och Bergunda kanal i söder. I området planeras det för blandad bebyggelse. När försäljning av villatomter förväntas ske är ännu inte beslutat.

stadsutvecklingsprojektet Bredviks webbsidor finns mer information om området.

Villatomter utanför Växjö stad. Växjö kommun har ett 50-tal byggklara tomter till försäljning i orterna utanför Växjö stad.

Se vilka lediga tomter som finns på kartan Lediga villatomter.

Kontakta oss gärna om du har frågor

Vid frågor om köp av tomt, vänligen kontakta Ingmarie Bäckström, telefon 0470-415 96, e-post Detta är en e-postadress