Namn

Växjö kommuns kontaktcenter

Roll eller funktion
Telefon 1
Telefon 2
Telefon 3
Besöksadress

Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

Postadress

Box 1222, 351 12 Växjö

Övrigt

Journummer och mer kontaktinformation
Öppet: Måndag-fredag, helgfri vardag, klockan 07.30-16.30

Byt inte namn på eller ta bort textfälten, då kommer inte fältet visas längre och ett felmeddelande kommer visas i redigeringsläget.
Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.