Namn

Borgmästaren

Roll eller funktion
Telefon 1
Telefon 2
Telefon 3
E-post
Besöksadress
Postadress
Övrigt

Telefon

Grön våning 1, 0470-438 06

Grön våning 2, 0470-433 98

Blå våning 1, 0470-438 08

Blå våning 2, 0470-79 61 73

Borgen 1, 0470-433 17

Borgen 2, 0470-438 07

Besöksadress

Borgmästaregatan 24, Växjö

352 36 Växjö

Postadress

Växjö kommun
Borgmästaren

Borgmästaregatan 24

352 36 Växjö

Byt inte namn på eller ta bort textfälten, då kommer inte fältet visas längre och ett felmeddelande kommer visas i redigeringsläget.
Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.