Namn

Kinnevaldsgården

Roll eller funktion
Telefon 1
Telefon 2
Telefon 3
E-post
Besöksadress
Postadress
Övrigt

Telefon

0470-77 80 23

Besöksadress

Ljungsåkravägen 4, Vederslöv

Postadress

Växjö kommun
Kinnevaldsgården

Ljungsåkravägen 4

355 94 VederslövByt inte namn på eller ta bort textfälten, då kommer inte fältet visas längre och ett felmeddelande kommer visas i redigeringsläget.
Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.