Namn

Kvarngården

Roll eller funktion
Telefon 1
Telefon 2
Telefon 3
E-post
Besöksadress
Postadress
Övrigt

Telefon

B1, 0470-73 47 43

B2, 0470-73 47 44

C1, 0470-73 47 45

C2, 0470-73 47 46

Besöksadress

Gamla Växjövägen 21, Ingelstad

Postadress

Växjö kommun
Kvarngården

Gamla Växjövägen 21

355 72 Ingelstad

Byt inte namn på eller ta bort textfälten, då kommer inte fältet visas längre och ett felmeddelande kommer visas i redigeringsläget.
Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.