Namn

Östregården

Roll eller funktion
Telefon 1
Telefon 2
Telefon 3
E-post
Besöksadress
Postadress
Övrigt

Telefon

Plan 1 höger, 0470-431 83

Plan 2 höger, 0470-431 85

Plan 3 höger, 0470-431 87

Plan 4 höger, 0470-431 89

Besöksadress

Ingelstadsvägen 5, Växjö

Postadress

Växjö kommun
Östregården

Ingelstadsvägen 5

352 34 Växjö

Byt inte namn på eller ta bort textfälten, då kommer inte fältet visas längre och ett felmeddelande kommer visas i redigeringsläget.
Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.