Namn

Sörgården

Roll eller funktion
Telefon 1
Telefon 2
Telefon 3
E-post
Besöksadress
Postadress
Övrigt

Telefon

Hus 1-2, 0470-79 65 48

Hus 3-4, 0470-79 65 49

Blåklinten, 0470-79 65 50

Solstrålen, 0470-79 65 51

Besöksadress

Löpanäsvägen 5, Rottne

Postadress

Växjö kommun
Sörgården

Löpanäsvägen 5

363 30 Rottne

Byt inte namn på eller ta bort textfälten, då kommer inte fältet visas längre och ett felmeddelande kommer visas i redigeringsläget.
Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.