Namn

Toftagården

Roll eller funktion
Telefon 1
Telefon 2
Telefon 3
E-post
Besöksadress
Postadress
Övrigt

Telefon

Blå avdelning, 0470-79 62 67

Grön avdelning, 0470-79 62 68

Gul avdelning, 0470-79 62 69

Besöksadress

Lancastervägen 38, Växjö

Postadress

Växjö kommun
Toftagården

Lancastervägen 38

352 49 Växjö

Byt inte namn på eller ta bort textfälten, då kommer inte fältet visas längre och ett felmeddelande kommer visas i redigeringsläget.
Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.