Nyheter

Publicerad 31 januari 2018 13:19 Ja till ny detaljplan på Öster Kommunfullmäktige sa 30 januari ja till en ny detaljplan för områdena Byggmästaren vid Ingelstadsvägen på Öster i Växjö.
Publicerad 31 januari 2018 13:18 Ja till ny detaljplan på Öster Kommunfullmäktige sa 30 januari ja till en ny detaljplan för områdena Byggmästaren vid Ingelstadsvägen på Öster i Växjö.
Publicerad 31 januari 2018 08:32 Växjö kommun bygger ny återvinningscentral Idag beslutade kommunfullmäktige att det ska byggas en ny återvinningscentral i Växjö kommun. Återvinningscentralen ska byggas på Norremark och placeras ungefär 100 meter norr om den nuvarande sorteri...
Publicerad 31 januari 2018 08:00 Växjö med och startar europeiskt nätverk för ekologisk mat Växjö kommun är en av sju städer och kommuner som nu grundar nätverket Organic Cities Network Europe.
Publicerad 31 januari 2018 08:00 Växjö med och startar europeiskt nätverk för ekologisk mat Växjö kommun är en av sju städer och kommuner som nu grundar nätverket Organic Cities Network Europe.
Publicerad 30 januari 2018 18:44 Växjö kommun bygger ny återvinningscentral Idag beslutade kommunfullmäktige att det ska byggas en ny återvinningscentral i Växjö kommun. Återvinningscentralen ska byggas på Norremark och placeras ungefär 100 meter norr om den nuvarande sorteri...
Publicerad 30 januari 2018 13:00 Drygt 2,5 miljoner kronor till samlingslokaler Fördelningen av 2018 års bidrag till föreningar som driver samlingslokaler i Växjö kommun är nu klar.
Publicerad 30 januari 2018 13:00 Drygt 2,5 miljoner kronor till samlingslokaler Fördelningen av 2018 års bidrag till föreningar som driver samlingslokaler i Växjö kommun är nu klar.
Publicerad 29 januari 2018 15:48 Ny cykelparkering vid Västerbron Nu byggs det en ny cykelparkering med tak och plats för 400 cyklar vid Västerbron.
Publicerad 29 januari 2018 08:45 Kommunen startar uppsökande verksamhet mot äldre Från och med måndagen den 29 januari kan delar av Växjös äldre få erbjudande om att träffa ”förebyggarna”, för att få kunskap om hur man kan förbygga fall, undernäring och säkerhetsrisker i hemmet....
Publicerad 29 januari 2018 08:34 Ny cykelparkering vid Västerbron Nu byggs det en ny cykelparkering med tak och plats för 400 cyklar vid Västerbron.
Publicerad 29 januari 2018 08:00 Företagsamhet - vägen till drömjobbet Växjö kommun bjuder in alla gymnasieelever inspirationsdag på Konserthuset den 7:e februari. Under dagen kommer eleverna få möjlighet att lyssna till olika föreläsare under temat temat jobb och företa...
Publicerad 28 januari 2018 10:00 Få motion och en vän på köpet Är du trött på att gå ensam under dina promenader med barnvagnen? Vill du träffa andra föräldralediga och samtidigt lära dig om nya kulturer?
Publicerad 28 januari 2018 10:00 Få motion och en vän på köpet Är du trött på att gå ensam under dina promenader med barnvagnen? Vill du träffa andra föräldralediga och samtidigt lära dig om nya kulturer?
Publicerad 26 januari 2018 14:44 Nya yrkeshögskoleutbildningar till Växjö Yrkeshögskoleutbildningarna Fastighetsingenjör tekniska system och Redovisningskonsult kommer att starta här i Växjö.
Publicerad 26 januari 2018 12:55 Kulturskolan medverkar på Kulturnatten Det har tidigare kommit information om att Kulturskolans evenemang under Kulturnatten skulle vara inställda. Det stämmer inte.
Publicerad 26 januari 2018 12:54 Kulturskolan medverkar på Kulturnatten Det har tidigare kommit information om att Kulturskolans evenemang under Kulturnatten skulle vara inställda. Det stämmer inte.
Publicerad 23 januari 2018 07:00 Föreslå pristagare och nominera till stipendier Vem bör få Växjö kommuns kulturpris? Är du ung och talangfull inom konst, musik, dans, teater? Har ni Växjös bästa och mest engagerade föreningsledare i din förening?
Publicerad 22 januari 2018 14:40 Gemensamt ansvar för snöröjning När snö faller eller vid halka ställs det många frågor om hur vinterberedskapen fungerar. Läs mer om hur kommunen prioriterar och hur vi alla kan ta gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpnin...
Publicerad 19 januari 2018 16:28 Kommunfullmäktige om bland annat ny återvinningscentral Tisdagen 30 januari är det kommunfullmäktige med bland annat allmänhetens frågestund och beslut om olika investeringar.
Publicerad 19 januari 2018 16:27 Kommunfullmäktige om bland annat ny återvinningscentral Tisdagen 30 januari är det kommunfullmäktige med bland annat allmänhetens frågestund och beslut om olika investeringar.
Publicerad 19 januari 2018 14:14 Softwerks språksatsning hjälper IT-företag Softwerk har gjort sig kända för att satsa på att rekrytera utlandsfödda. De har under en tid bedrivit en populär svenskaundervisning och nu erbjuder de även andra företag inom IT-branschen denna tjän...
Publicerad 19 januari 2018 12:50 Fortsatt höga flöden kring Gemla I alla vattendrag i kommunen utom i Helgasjön och nedströms, minskar nu de höga flödena markant.
Publicerad 18 januari 2018 12:45 Fortsatt höga flöden kring Gemla I alla vattendrag i kommunen utom i Helgasjön och nedströms, minskar nu de höga flödena markant.
Publicerad 17 januari 2018 13:24 Stadsbussar flyttar till Kronobergsgatan Växjö kommun och Växjö Energi fortsätter arbetet med att lägga ledningar för bland annat vatten, fjärrkyla och fjärrvärme på Norra Järnvägsgatan inför byggnationen på norra stationsområdet. Detta inne...
Publicerad 16 januari 2018 16:36 ​Analys av avloppsvatten visar på ökat droganvändande Växjö kommun tog vid två tillfällen hösten 2017 prover på avloppsvatten för att kartlägga invånarnas droganvändande.
Publicerad 16 januari 2018 13:00 Inkomstförfrågan skickad till alla omsorgstagare Under januari skickas inkomstförfrågan till alla personer som får omsorg, service eller vård av Växjö kommun. Det är utifrån uppgifter om inkomst som kommunen kan fastställa rätt avgift för beviljade...
Publicerad 15 januari 2018 13:00 Späckat schema under Växjölöftets jobbvecka Nu är programmet av Växjölöftets jobbvecka färdigt och fylld med olika evenemang under temat kompetensförsörjning. Jobbveckan, som kommer att genomföras mellan den 5- 9 februari 2018, kommer att erbju...
Publicerad 15 januari 2018 11:24 Nu är gymnasievalet 2018 igång Efter en höst av förberedande samtal och besök på gymnasieskolorna, är det nu dags för niondeklassarna att göra sitt val av gymnasieprogram inför höstterminen. Gymnasievalet pågår mellan den 15 januar...
Publicerad 12 januari 2018 16:04 Skolval till förskoleklass och årskurs 7 Skolvalet är öppet från den 15 januari till den 15 februari. Alla barn födda 2012 och elever till blivande årskurs 7 kommer att erbjudas en plats på en kommunal skola.
Publicerad 12 januari 2018 14:58 Fortsatt höga flöden i sjöar och större vattendrag Minusgraderna 5–9 januari förbättrade översvämningsläget i våra mindre vattendrag något. Men regnet som kom under veckan gör att vi i flera områden har fortsatt mycket höga flöden.
Publicerad 12 januari 2018 08:21 Investeringsstöd för kommunkoncernens laddningsstationer Naturvårdsverket beviljar Växjö Energi klimatinvesteringsstöd från Klimatklivet med 50 procent av investeringskostnaden. Det innebär ett bidrag på 870 000 kronor.
Publicerad 12 januari 2018 08:15 Investeringsstöd för kommunkoncernens laddningsstationer Naturvårdsverket beviljar Växjö Energi klimatinvesteringsstöd från Klimatklivet med 50 procent av investeringskostnaden. Det innebär ett bidrag på 870 000 kronor.
Publicerad 10 januari 2018 13:52 Stadsbussar flyttar till Kronobergsgatan Växjö kommun och Växjö Energi fortsätter arbetet med att lägga ledningar för bland annat vatten, fjärrkyla och fjärrvärme på Norra Järnvägsgatan inför byggnationen på norra stationsområdet. Detta inne...
Publicerad 5 januari 2018 17:06 Sammanfattning efter mötet om översvämningar Fredag 5 januari hölls ett informationsmöte om de höga vattenflödena, framför allt runt Gemla och Öja.
Publicerad 5 januari 2018 17:01 Sammanfattning efter mötet om översvämningar Fredag 5 januari hölls ett informationsmöte om de höga vattenflödena, framför allt runt Gemla och Öja.
Publicerad 5 januari 2018 07:57 Mycket höga flöden – allmänheten uppmanas vara försiktiga Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern tillsammans med snösmältningen har lett till onormalt höga vattennivåer. I Växjö kommun är läget särskilt allvarligt i området kring Gemla och Öja.
Publicerad 5 januari 2018 07:56 Välkommen på informationsmöte i Gemla Växjö kommun bjuder idag 5 januari in till möte om de onormalt höga vattennivåerna. I Växjö kommun är läget särskilt allvarligt i området kring Gemla och Öja.
Publicerad 4 januari 2018 15:34 Mycket höga flöden – allmänheten uppmanas vara försiktiga Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern tillsammans med snösmältningen har lett till onormalt höga vattennivåer. I Växjö kommun är läget särskilt allvarligt i området kring Gemla och Öja.
Publicerad 4 januari 2018 08:00 Ny integrationsplan - vi behöver dina synpunkter och erfarenheter Växjö kommun håller på att ta fram en plan för integration. Det innebär att kommunen ska peka ut de åtgärder som krävs för att uppnå målen för integration i vår kommun. Nu vill vi ha in synpunkter.
Publicerad 4 januari 2018 08:00 Ny integrationsplan - vi behöver dina synpunkter och erfarenheter Växjö kommun håller på att ta fram en plan för integration. Det innebär att kommunen ska peka ut de åtgärder som krävs för att uppnå målen för integration i vår kommun. Nu vill vi ha in synpunkter.
Publicerad 3 januari 2018 10:03 Utbilda dig till yrkesförare Gillar du stora, tunga fordon och vill ha ett ansvarsfullt arbete? I januari startar Växjölöftet vuxenutbildning en utbildning till yrkesförare.
Publicerad 2 januari 2018 15:56 Jan-Olof Johansson berättar hur det är att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning Den 5 februari har du möjlighet att lyssna när den tidigare biskopen Jan-Olof Johansson talar om föräldraskap.
Publicerad 2 januari 2018 14:15 Informationsmöte om samverkan för unga asylsökande Växjö kommun söker partner bland civilsamhällets aktörer för att göra det möjligt för unga asylsökande, som kommit ensamma och fyllt 18 år, att bo kvar i kommunen.
Publicerad 2 januari 2018 14:10 Informationsmöte om samverkan för unga asylsökande Växjö kommun söker partner bland civilsamhällets aktörer för att göra det möjligt för unga asylsökande, som kommit ensamma och fyllt 18 år, att bo kvar i kommunen.
Publicerad 1 januari 2018 16:00 Välkommen till föräldrautbildning för tonårsföräldrar Vi hjälper dig som tonårsförälder att förstå ditt barns utveckling. Kursen börjar i januari och kostar dig ingenting.
Publicerad 1 januari 2018 13:39 Nytt regelverk för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från januari 2018 Från och med årsskiftet 2018 kommer ett nytt regelverk att börja gälla som berör förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
Publicerad 1 januari 2018 09:17 Bli årets kulturälskare Kulturkommun-året närmar sig sitt slut. Nu är det dags att lämna in stämpelkorten för den som har kämpat om att bli Årets kulturälskare.
Publicerad 1 januari 2018 05:57 Regler för föryverkerier Växjö kommun får många frågor kring vad som gäller för fyrverkerier och smällare. Det regleras både i nationella lagar och i lokala föreskrifter för Växjö kommun.