Nyheter

Publicerad 1 mars 2018 08:55 Växjö med i projekt om Agenda 2030 FN-förbundet har utsett Växjö kommun att delta i kommunikationsprojekt inom Agenda 2030.
Publicerad 28 mars 2018 14:41 Välkommen på första spadtaget Fredag, 6 april, är det dags att ta det första symboliska spadtaget för Växjös nya stadshus och station. Du är välkommen!
Publicerad 26 mars 2018 13:35 Tomas Ekelius ny förvaltningschef Rekryteringen av Växjö kommuns nya förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen är nu klar. Det blir Tomas Ekelius från Växjö.
Publicerad 26 mars 2018 13:34 Tomas Ekelius ny förvaltningschef Rekryteringen av Växjö kommuns nya förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen är nu klar. Det blir Tomas Ekelius från Växjö.
Publicerad 26 mars 2018 08:11 Vill du bygga under semestern? Glöm inte att söka bygglov i tid Har du planer på att bygga på din fastighet i sommar? Du är inte ensam, det är många som passar på att bygga om eller bygga till under sommarledigheten.
Publicerad 24 mars 2018 12:11 Växjös miljöhjältar utsedda På Earth Weeks sista dag, lördag den 24 mars, delades Växjös gröna gärning ut. Vinnare som skolklass är Bergslunds föräldrakooperativ och förskolan Ryttargården. Vinnande företag är Family Food och Green Pipe samt som privatperson/organisation röstades Gösta Skoglund fram.
Publicerad 21 mars 2018 09:00 Kranmärkt förvaltning Tekniska förvaltningen kranmärker nu hela verksamheten och slopar inköp av dricksvatten i flaska. Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som inte använder sig av flaskvatten.
Publicerad 20 mars 2018 15:30 Cykelparkering avstängd från och med 1 april För att göra plats för bygget av bland annat stadshus och station kommer cykelparkeringen och cykelgaraget vid resecentrum att stängas av.
Publicerad 16 mars 2018 09:00 Direktmöte på Teleborg - välkommen att ställa dina frågor Måndagen 19 mars är det åter dags för direktmöte där politiker och tjänstepersoner finns på plats i en del av Växjö för att svara på frågor och ta emot synpunkter.
Publicerad 14 mars 2018 15:30 Vill du jobba som röstmottagare vid valet 2018? Den 9 september 2018 är det val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Valnämnden i Växjö kommun behöver rekrytera röstmottagare till vallokalerna.
Publicerad 14 mars 2018 15:30 Vill du jobba som röstmottagare vid valet 2018? Den 9 september 2018 är det val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Valnämnden i Växjö kommun behöver rekrytera röstmottagare till vallokalerna.
Publicerad 14 mars 2018 11:07 Nominera till Växjö kommuns mångfaldspris Nu är det åter dags att lyfta upp Växjöbor, företagare eller andra som jobbar särskilt hårt för mångfald.
Publicerad 12 mars 2018 10:04 Kommunfullmäktige om bland annat ekologisk mat och översiktsplan 20 mars sammanträder kommunfullmäktige i Växjö. Mötet är öppet för allmänheten och under allmänhetens frågestund kan du som vanligt ställa frågor till politikerna.
Publicerad 12 mars 2018 10:03 Kommunfullmäktige om bland annat ekologisk mat och översiktsplan 20 mars sammanträder kommunfullmäktige i Växjö. Mötet är öppet för allmänheten och under allmänhetens frågestund kan du som vanligt ställa frågor till politikerna.
Publicerad 9 mars 2018 10:32 Välkommen till Parketten i nya lokaler på Hejaregatan Nu finns Parkettens verksamhet på plats i nya lokaler på Hejaregatan och träffpunkten är öppen för dig som har psykisk ohälsa.
Publicerad 9 mars 2018 10:02 Vattenläcka i Växjö Idag 9 mars är det en vattenläcka på Skogsnäsvägen i Växjö. Arbete med att laga läckan pågår.
Publicerad 7 mars 2018 11:42 Två projekt får pengar från Klimatkonto I år har Växjö kommun beslutat att 96 000 kronor ur Klimatkontot ska gå till ett projekt från Måltidsorganisationen för att minska matsvinnet och 35 000 kronor till ett projekt från kultur- och fritidsförvaltningen, Växjö stadsbibliotek för att öppna sinnet för alternativ till resande med hjälp av V...
Publicerad 7 mars 2018 11:21 Direktmöte på Teleborg - välkommen att ställa dina frågor Måndagen 19 mars är det åter dags för direktmöte där politiker och tjänstepersoner finns på plats i en del av Växjö för att svara på frågor och ta emot synpunkter.
Publicerad 6 mars 2018 17:04 Integrationsplan för en sammanhållen kommun Kommunstyrelsen antog idag en integrationsplan för Växjö kommunkoncern.
Publicerad 6 mars 2018 17:03 Integrationsplan för en sammanhållen kommun Kommunstyrelsen antog idag en integrationsplan för Växjö kommunkoncern.
Publicerad 6 mars 2018 14:44 Dags för årets förskole- och skolundersökning Mellan den 5 mars och den 23 mars pågår Växjö kommuns stora förskole- och skolundersökning. Undersökningen görs varje år för att ta reda på hur barn och elever i kommunala förskolor och skolor upplever trygghet, lust att lära, stöd och stimulans.
Publicerad 2 mars 2018 14:16 Förskolan Saga invigd Nu är Förskolan Saga invigd - med såpbubblor, sagoläsning, teater och fika. Förutom förskolans alla glada barn fanns bland andra utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus på plats, tillsammans med förvaltningschefen Camilla Holmqvist och Christer Carlsson, vd Vöfab.
Publicerad 2 mars 2018 11:19 Postnord påbörjar rekryteringen av 150 personer Postnord kommer snart att påbörja sin rekrytering till nya logistiklagret i Växjö. Detta innebär cirka 150 nya arbetstillfällen i varierande anställningsomfattning. Idag har Postnord drygt 200 anställda i den befintliga organsiationen på Nylandavägen.
Publicerad 2 mars 2018 10:49 Rekordmånga övernattningar - nytt storhotell behövs Under 2017 uppgick antalet uthyrda rum i Växjö kommun till 201 568 stycken. Det är första gången antalet uthyrda rum i Växjö är fler än 200 000 och överstiger 60 procent. Det finns nu utrymme för nytt storhotell i Växjö.
Publicerad 2 mars 2018 10:49 Ta chansen och kompetensutveckla din personal Företag har nu möjlighet att få hjälp att jobba med kompetensutveckling, ett erbjudande från Region Kronoberg i samarbete med kommunernas näringslivsutvecklare. Region Kronoberg driver och finansierar ett kompetensutvecklingsprojekt som vänder sig till företag inom länet med högst 250 anställda.
Publicerad 2 mars 2018 08:37 Hemlevererad mat i kylväska Från och med 1 april 2018 får du som får mat hemlevererad från vårt kök på Älgvägen, maten i en kylväska.
Publicerad 2 mars 2018 08:36 Hemlevererad mat i kylväska Från och med 1 april 2018 får du som får mat hemlevererad från vårt kök på Älgvägen, maten i en kylväska.
Publicerad 1 mars 2018 13:37 Projekt för hållbar pendling  Växjö kommun deltar i ett EU-projekt som ska öka möjligheterna till hållbar pendling med buss och cykel mellan staden och orterna runtomkring.
Publicerad 19 mars 2018 16:38 Skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 är klart Nu är skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 klart och du kan logga in med e-legitimation för att se ditt barns placering. Det skickas även ut placeringsbesked med brev.