Nyheter

Publicerad 22 oktober 2020 12:55 Flera satsningar på trygghets- och brottsförebyggande åtgärder i Växjö kommun Ökad närvaro av vuxenvandrare och fältarbetare i Araby och trygghetsanalyser av den fysiska miljön på vissa skolor. Det är några exempel på åtgärder Växjö kommun planerar att genomföra under 2020 för...
Publicerad 22 oktober 2020 09:30 Växjö station och kommunhus får Miljöbyggnad guld Växjö station och kommunhus är nu kvalificerat enligt certifieringen Miljöbyggnad guld. Det är den högsta miljöcertifieringen en byggnad kan få och ges till byggnader med uttalad miljöprofil.
Publicerad 21 oktober 2020 07:49 Nya riktlinjer för konst vid byggnation Under gårdagens möte tog kommunfullmäktige beslut om nya riktlinjer för den så kallade enprocentregeln. Enprocentregeln innebär att en procent av byggkostnaden vid ny-, om- och tillbyggnad ska gå till...
Publicerad 20 oktober 2020 16:04 Debatt på Det fria ordets hus Det fria ordets hus bjuder in till diskussion onsdag 21 oktober klockan 18.00. Temat för kvällen är yttrandefrihet och konstnärliga uttryck
Publicerad 20 oktober 2020 14:00 Anita och Bengt Albertson får årets Borgmästarmedalj Anita och Bengt Albertson får ta emot 2020 års Borgmästarmedalj för sitt internationella biståndsarbete. Det är tredje gången Bo Frank (M), borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande uppmärksammar...
Publicerad 19 oktober 2020 09:03 Åtgärder ska hålla fåglar borta från nya station och kommunhuset Efter sommaren upptäcktes att fåglar bosatt sig på taket på Växjös nya station och kommunhus. För att förebygga så att detta inte händer igen håller så kallade fågelpiggar nu på att installeras på tak...
Publicerad 16 oktober 2020 11:26 Enkätundersökning om framtidens boende i Växjö kommun För att kartlägga vilka intressen, behov och önskemål som finns kring framtida hyres- och ägarlägenheter genomförs nu en enkätundersökning om framtidens boende i Växjö.
Publicerad 15 oktober 2020 08:04 Kommunfullmäktige om investering i kollektivtrafikfält, delårsrapport och ny landsbygdsplan Tisdagen den 20 oktober sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet, i första hand via vår webbsändning eller i andra hand på plats, så länge man är fris...
Publicerad 14 oktober 2020 13:00 Drönarfotografering i närheten av Bäckaslöv Torsdagen den 15 oktober kommer Växjö kommun genomföra flygfotografering med drönare i närheten av Bäckaslöv.
Publicerad 14 oktober 2020 10:07 Detaljplanen för Hagavik etapp 3 ute på granskning Inom Hagavik i Växjö, planeras för bland annat ny högstadieskola och bostäder. Nu finns ett förslag till ny detaljplan för Hagavik etapp 3 ute på granskning.
Publicerad 14 oktober 2020 08:29 Växjö kommun aktualiserar höghastighetsfrågan Trafikverket fick i juni i uppdrag av regeringen att redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter om nya stambanor för höghastighetståg. I och med detta aktualiserar Växjö kommun nu frågan återig...
Publicerad 13 oktober 2020 10:49 Vill ditt företag bygga flerbostadshus i Braås? Växjö kommun har tagit fram nio villatomter och två flerbostadshustomter i en första etapp av ett nytt bostadsområde vid sjön Örkens västra strand i Braås. Nu finns det möjlighet att lämna intresseanm...
Publicerad 12 oktober 2020 16:26 Chatta om förslaget för nya sjukhuso mrådet Växjö kommun har tagit fram ett första förslag till ny detaljplan för området i Räppe där Region Kronoberg planerar för ett nytt akutsjukhus och du kan lämna synpunkter på förslaget. Den 13 oktober ka...
Publicerad 9 oktober 2020 10:17 Cyklisterna i Växjö är mer nöjda med cykelmöjligheterna i kommunen Resultatet i årets Cyklistvelometer är färdigt och för Växjös del visar det en tydlig förbättring jämfört med föregående mätning.
Publicerad 8 oktober 2020 08:00 Fler jobbplatser för ungdomar trots coronapandemin Trots coronapandemin, som gjorde att omsorgen inte kunde ta emot ungdomar, har Växjölöftet Sommar ändå fått fler jobbplatser än planerat och föregående år. 500 ungdomar har varit sysselsatta i sommar...
Publicerad 7 oktober 2020 13:51 Växjö växer visar byggnationer och kommunens kommande utveckling Nu är webbsidan Växjö växer lanserad. Växjö växer är en ny digital samlingssida för det som kommunens förvaltningar och bolag gör för att utveckla staden och kommunen.
Publicerad 7 oktober 2020 10:52 Kommunen efterlyser byggnader med underspända limträbalkar Efter ett takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. Växjö kommun har därmed påbörj...
Publicerad 7 oktober 2020 08:29 Fortsatt sopsaltning på gång- och cykelvägar ​Eftersom tekniska nämnden visat ett minusresultat på 10,4 miljoner kronor för 2020 togs en åtgärdsplan fram för att få budgeten i balans. Åtgärdsplanen innehöll bland annat minskad ambitionsnivå för...
Publicerad 6 oktober 2020 16:41 Chatta och gå på vandring - tyck till om förslaget för nya sjukhuso mrådet Växjö kommun har tagit fram ett första förslag till ny detaljplan för området i Räppe där Region Kronoberg planerar för ett nytt akutsjukhus och du kan lämna synpunkter på förslaget. Den 11 oktober ka...
Publicerad 6 oktober 2020 13:55 Växjö kommun vill anställa läkare – skriver till regeringen Idag får kommuner inte anställa läkare inom hemvården och äldreomsorgen. För att öka kvaliteten för Växjöborna vill kommunstyrelsen nu att kommunchef Monica Skagne skriver till regeringen om att få bl...
Publicerad 5 oktober 2020 13:49 Kranvattentävlingens regionfinal i Växjö avgjord Växjös goda vatten räckte inte till finalplats, men vi gratulerar Halmstad och Höganäs och önskar lycka till i riksfinalen.
Publicerad 2 oktober 2020 11:34 Upphandlingsskola för företagare Som ett led i satsningen att förbättra näringslivsklimatet och öka kommunikationen med näringslivet intensifierar Växjö kommun dialogen med företag. Det görs genom en digital träff med fokus på upphan...
Publicerad 2 oktober 2020 09:05 Växjö värd för årets Kranvattentävling Vilken kommun har det godaste kranvattnet? Måndag den 5 oktober genomförs den första av 10 regionfinaler i Svenskt Vattens kranvattentävling på Teleborgs slott i Växjö. Växjö kommun är med och tävlar...
Publicerad 1 oktober 2020 16:34 Reparationsarbeten på norra sidan av Västerbron den 5–16 oktober Den 5–16 oktober kommer Peab, på uppdrag av Växjö kommun, göra betongreparationer på Västerbron vilket gör att området närmast hissen på norra sidan av Västerbron måste stängas av.
Publicerad 1 oktober 2020 10:47 Skolsystemet Saits stängs för underhåll Systemen Extens, Saits och IST lärande stängs för underhåll från 1 oktober klockan 18.00 till den 6 oktober klockan 07.00. IST lärande förskola kommer eventuellt behöva stängas ytterligare 2 dagar och...
Publicerad 30 september 2020 12:00 Påminnelse om att svara på medborgarundersökningen Du som fått medborgarundersökningen skickad till dig, glöm inte att skicka in dina svar. Din medverkan gör skillnad! Sista dagen att svara via post är den 30 oktober och via webben den 5 november.
Publicerad 30 september 2020 08:51 Säkra besök för anhöriga Från 1 oktober öppnar kommunens särskilda boenden för äldre och boenden för personer med funktionsnedsättning för upp för besök igen. För att begränsa smittspridningen behöver besöken ske på ett säker...
Publicerad 29 september 2020 16:00 Gemensam måltidsorganisation ger mycket goda resultat Mer mat lagad från grunden, nästan allt kött och kyckling är svenskt, ökad likvärdighet och flera samordningsvinster. Det är några av de positiva effekterna av samordningen av kommunens måltidsorganis...
Publicerad 29 september 2020 08:00 Viltkött på menyn i kommunens skolor Med start den 29 september kommer viltkött serveras kontinuerligt i skolorna i Växjö kommun. Det är vildsvinskött, som inom skolan tidigare bara serverats vid något speciellt tillfälle, som nu blir en...
Publicerad 29 september 2020 08:00 Digital signering ger högre patientsäkerhet Nu införs digital signering av bland annat mediciner inom hemvården i Växjö kommun. Införandet bidrar till en kvalitetssäkring av vården och tid som lagts på administration kan istället gå till omsorg...
Publicerad 28 september 2020 15:59 Välkommen på vandring på nya sjukhustomten Nyfiken på sjukhustomten? Ett första förslag på ny detaljplan på sjukhustomten är klart och invånare, företag och myndigheter kan lämna synpunkter. I oktober kan du följa med på vandringar på tomten f...
Publicerad 28 september 2020 09:46 Ola Hammarström ny chef för kommunledningsförvaltningen Rekryteringen av ny förvaltningschef på kommunledningsförvaltningen, är nu klar. Det blir Ola Hammarström som närmast kommer från Växjöföretagen APP och PropTech Sweden, där han varit vice vd och ansv...
Publicerad 25 september 2020 15:02 Omsorgstagare nöjda med äldreomsorgen Resultatet från Socialstyrelsens årliga enkät ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” visar att äldre både inom särskilt boende och hemvård är fortsatt nöjda med äldreomsorgen i Växjö kommun.
Publicerad 25 september 2020 10:17 Förebygg för fallolyckor Fallolyckor i hemmet är vanligt, men det finns mycket du kan göra för att minska risken för fall och för att minska risken för skador om olyckan är framme.
Publicerad 25 september 2020 09:00 Växjöbornas koldioxidutsläpp långt under genomsnittet i Sverige Växjös hållbarhetsprogram framhåller att det ska vara möjligt för alla att bo, leva och verka utan negativ klimatpåverkan år 2030. Växjö kommun ska bli fossilbränslefritt. Färska siffror för 2019 som...
Publicerad 25 september 2020 08:59 Vägavstängningar när nya cykelöverfarter byggs på Teleborg Under perioden 28 september–9 oktober stängs Vallviksvägen av för biltrafik när Växjö kommun bygger cykelöverfarter i korsningen Vallviksvägen och Torparvägen.
Publicerad 25 september 2020 07:30 Växjö kommuns årsprognos visar på överskott Delårsrapporten för Växjö kommun från januari till augusti är nu klar. Prognosen för helåret 2020 visar för kommunen ett positivt resultat på 217 miljoner kronor. Detta överskott beror till stor del p...
Publicerad 24 september 2020 16:04 Nomineringarna till byggnadspriset 2020 klara Sedan 1990 har byggnadsnämnden varje år delat ut ett byggnadspris till en byggherre för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. Nu är det klart att tre olika byggnader är nominerad...
Publicerad 24 september 2020 10:07 Del av Tomtabacken blir blommande äng för insekter På utvalda platser runt om på kommunal mark har tidigare klippta gräsytor, över tid, omvandlas till ängsmark. Detta görs för att skapa bättre miljöer för ängsblommor och för att fler bin och fjärilar...
Publicerad 23 september 2020 14:55 Växjö tappar i ranking – men återtar första placering bland Större städer Varje år sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på företagarnas egna svar kring hur de upplever företagsklimatet i den kommun de ve...
Publicerad 23 september 2020 14:02 Ska du installera kamin eller eldstad? Kom ihåg att göra en anmälan Hösten är här och kanske funderar du över att installera en kamin eller eldstad i din bostad? Innan du påbörjar arbetet måste du göra en anmälan till oss på kommunen för att säkerställa att utsläppsni...
Publicerad 23 september 2020 10:00 Uppdrag om att köpa mark vid simhallen Kommunchef Monica Skagne har fått i uppdrag att se över möjlighet att få till en ny simhall på befintlig plats och närliggande område vid Växjösjön. Växjö kommun äger i dagsläget inte all mark i områd...
Publicerad 23 september 2020 08:00 Beslut om nytt parkeringshus i centrum Växjö kommun har beslutat att ge Vöfab en beställning att starta ett projekt för att bygga ett parkeringshus i kvarteret Fabriken, området nära polishuset där det idag ligger en parkering.
Publicerad 22 september 2020 17:34 Markanvisningstävling i Vikaholm klar I februari startade en markanvisningstävling för tre fastigheter i Vikaholm där företag fick möjlighet att lämna intresseanmälan för att bygga nya bostäder i Vikaholm. Nu är det klart att Serneke, GBJ...
Publicerad 22 september 2020 13:00 Växjö blir navet i en kommande regionalisering av arbetsmarknadspolitiskt projekt För att bättre kunna möta upp de negativa effekter som den pågående coronapandemin riskerar att bidra till kommer det arbetsmarknadspolitiska projektet Arbetsgivarcenter att förändras och framöver ver...
Publicerad 22 september 2020 11:03 Ny sajt för ungdomar som ska välja gymnasium Växjö kommun har beslutat att gå ifrån den tryckta gymnasiekatalogen och lanserar nu nya sajten www.gymnasieval.vaxjo.se .
Publicerad 21 september 2020 14:31 Störning i telefonin Just nu har vi en störning i telefonin som gör att vårt Kontaktcenter inte kan vidarekoppla samtal. Felsökning pågår.
Publicerad 21 september 2020 07:24 Per Brinkemo föreläser för förståelse om klansamhället För ökad kunskap om olika kulturella grupper genomförs under hösten en kompetenshöjande insats för kommunledningen i Växjö kommun. På kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober föreläser journalisten...
Publicerad 18 september 2020 09:40 Växjö kommun är omvalda till styrelsen i nätverket Energy Cities Kommunfullmäktiges ordförande Bo Frank (M) är nu omvald som vice ordförande i Energy Cities, ett nätverk där drygt 1 000 städer och kommuner från 30 länder i Europa deltar. 57 av 58 städer röstade und...
Publicerad 18 september 2020 08:30 Inget Öppet hus på gymnasieskolorna i höst Med anledning av pågående coronapandemi har områdeschefen för gymnasiet beslutat att nytt preliminärt datum för Öppet hus blir 16 januari 2021.