Nyheter

Publicerad 1 oktober 2019 10:00 Att jobba inom omsorgen är ett uppskattat sommarjobb! Lärorikt, öppnat en ny värld, hittat mitt yrkesval i framtiden och bra bemötande från kollegor. Det här är några av de kommentarer som våra sommarvikarier sagt om sina sommarjobb inom omsorgen! Vi är tacksamma och ödmjuka inför de fina betygen, tack för att ni jobbat hos oss!
Publicerad 22 oktober 2019 14:00 Välkommen till invigning av Geometriparken Onsdag 30 oktober klockan 15.00 tänder vi grillarna och laddar upp för en härlig höstdag i nya Geometriparken vid Trummens strand.
Publicerad 22 oktober 2019 11:46 Fria bilder av Växjö Nu finns drygt 30 bilder som får användas fritt för att visa upp Växjö kommun, med fokus på Växjö som plats.
Publicerad 18 oktober 2019 13:00 Övergivna cyklar plockas bort Cyklar som stått parkerade på samma ställe i mer än tre veckor kommer med start den 22 oktober att transporteras bort och lämnas till polisens cykelförråd. Det rör cyklar som parkerats vid Växjö stationsområde, i delar av Växjö centrum och Teleborgs centrum.
Publicerad 17 oktober 2019 15:00 Surbrunnsvägen stängd för genomfartstrafik när Sandsbrovägen får nya cykelpassager Gång- och cykelvägen längs Sandsbrovägen, vid korsningen Surbrunnsvägen, kommer att breddas och få cykelpassager. Arbetet innebär att Surbrunnsvägen kommer vara avstängd för genomfartstrafik från 21 oktober till och med 7 november.
Publicerad 17 oktober 2019 14:17 Höstlovsaktiviteter Under höstlovet, vecka 44, händer mycket kul! Här kan du få koll på aktiviteter och evenemang för både stora och små. Sidan kommer att fyllas på efter hand, så håll utkik!
Publicerad 16 oktober 2019 16:13 Växjö är Årets trästad 2019 NTT Woodnet har i samråd med skogsindustrikoncernen Stora Enso utsett Växjö till Årets Trästad 2019. Priset som i år delas ut för första gången ges till en stad som satsat målmedvetet och långsiktigt på träbyggande - för klimatet, bra boende och effektivare byggande. Växjö är alltså först ut att få...
Publicerad 16 oktober 2019 14:46 Mer samverkan behövs för levande stadskärna Idag presenterade Fastighetsägarna och HUI Research rapporten Cityindex som beskriver utvecklingen i Sveriges stadskärnor 2018. I Växjö city minskar den totala omsättningen med 1,1 procent jämfört med 2017 och det är främst sällanköpsvaror och dagligvaror som minskar. Däremot ökar omsättningen för r...
Publicerad 16 oktober 2019 10:33 Uppdrag: se över möjligheten för ny simhall på befintlig plats Kommunstyrelsens ordförande har idag gett kommunchefen i uppdrag att se över möjligheten för en ny simhall på befintlig plats vid Växjösjön.
Publicerad 16 oktober 2019 08:07 Prognos 3 för byggnationen av Växjö station och kommunhus är klar Skanskas prognosrapporter för Växjö station och kommunhus ligger till grund för en sammanställning som Växjö kommuns extern konsult, Ernst & Young, gör. Nu är prognos 3 klar.
Publicerad 15 oktober 2019 19:07 Ja till Hållbara Växjö 2030 Idag antog kommunfullmäktige hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030. Nu ska programmet integreras i ordinarie processer för att stärka och utvecklas hållbarhetsarbetet.
Publicerad 15 oktober 2019 17:25 Delta i utdelningen av Pär Lagerkvistpriset 19/10 Växjö kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvists minne delas i år ut den 19 oktober till poeten Jila Mossaed, i närvaro av författaren och delar av prisjuryn.
Publicerad 15 oktober 2019 08:26 Välkommen på Direktmöte Hovshaga Kvällen den 11 november är det dags för ett nytt Direktmöte i Växjö kommun. Denna gång är det du som bor och verkar på Hovshaga som bjuds in.
Publicerad 11 oktober 2019 20:13 Mycket nederbörd i kommunen Vi har beredskapspersonal ute som jobbar och håller koll på läget för undvika översvämningar. I dagsläget är allt under kontroll.
Publicerad 11 oktober 2019 15:36 Mer pengar till EU-projekt för etablering Etableringssamverkan Kronoberg, ett projekt som syftar till att underlätta nyanländas etablering i samhället och på arbetsmarknaden, får en fortsättning. Det står klart sedan drygt 17 miljoner kronor beviljats av Europeiska socialfonden, ESF till en förlängning av EU-projektet.
Publicerad 11 oktober 2019 08:00 Arabygatan avstängd för genomfartstrafik Måndag den 14 oktober från klockan 07.00 till torsdag 16 oktober klockan 16.00 kommer Arabygatan att vara avstängd för genomfartstrafik mellan Mörners väg och Fogdegatan. Anledningen till avstängningen är arbete med att laga en vattenläcka.
Publicerad 9 oktober 2019 09:00 Marina Brolin ny avdelningschef för sjuksköterskeorganisationen Grattis Marina och välkommen till nya spännande utmaningar!
Publicerad 8 oktober 2019 10:33 Kommunfullmäktige om delårsrapport för Växjö kommun och antagande av hållbarhetsprogram 15 oktober sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Som vanligt är mötena öppna för allmänheten.
Publicerad 7 oktober 2019 11:13 VA-arbeten i Björnö i Lammhult Arbetet påverkar framkomligheten på gång- och cykelvägen mellan Björnö och Lammhult. Korta tillfälliga avbrott på vattnet och lägre tryck förekommer för vissa fastigheter i området. 
Publicerad 4 oktober 2019 11:46 Fortsatt arbete för att motverka segregation Sedan 2018 tilldelas Växjö kommun 10 661 000 kronor per år (2018–2020), från Tillväxtverket, för långsiktigt arbete för att motverka segregation. Nu är det klart att 2020 års medel ska användas för att förstärka insatser för kvinnor i utanförskap, barn och unga i skolan och samhället i stort.
Publicerad 3 oktober 2019 16:12 Risk för störningar i e-tjänster fredag den 4 oktober Fredag den 4 oktober mellan cirka klockan 8.00 och 15.00 görs ett underhållsarbete på Växjö kommuns system för e-tjänster. Det kan ge tillfälliga felmeddelanden.
Publicerad 3 oktober 2019 15:04 Samverkan för minskad brottslighet och ökad trygghet Växjö lokalpolisområde och Växjö kommun har skrivit under en samverkansöverenskommelse för minskad brottslighet och ökad trygghet inom kommunen. Överenskommelsen gäller från och med nu och fram till september 2023.
Publicerad 3 oktober 2019 10:00 Pomonavägen stängs av under arbetet med cirkulationsplats i Hovshaga Med anledning av byggnationen av cirkulationsplatsen i Hovshaga kommer Pomonavägen, vid korsningen Kungsgårdsvägen, att stängas av under tre veckor. In- och utfart till Hovshaga centrum sker via Björnbärsvägen.
Publicerad 2 oktober 2019 14:32 Behöver din förening möbler eller inventarier? Föreningar kan återanvända möbler från kommunala verksamheter via Möbelcirkeln i Växjö kommun. Uthämtning sker första måndagen i månaden.
Publicerad 1 oktober 2019 15:35 Det fria ordets hus kan användas för evenemang Värends räddningstjänst har nu gjort bedömningen att Det fria ordets hus kan användas för publika evenemang efter vissa smärre fysiska justeringar och med några extra säkerhetsrutiner.
Publicerad 16 oktober 2019 12:02 Söderleden avstängd för genomfartstrafik i helgen Med anledning av arbetet med snabbcykelvägen och Växjö Energis arbete med att förstärka fjärrvärmenätet kommer Söderleden, sträckan mellan Södra Järnvägsgatan och Södra Allérondellen (Biskopshagen), att stängas av lördag 19 oktober klockan 18 till söndag 20 oktober klockan 12.