Nyheter

Publicerad 25 september 2020 15:02 Omsorgstagare nöjda med äldreomsorgen Resultatet från Socialstyrelsens årliga enkät ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” visar att äldre både inom särskilt boende och hemvård är fortsatt nöjda med äldreomsorgen i Växjö kommun.
Publicerad 25 september 2020 10:17 Förebygg för fallolyckor Fallolyckor i hemmet är vanligt, men det finns mycket du kan göra för att minska risken för fall och för att minska risken för skador om olyckan är framme.
Publicerad 25 september 2020 09:00 Växjöbornas koldioxidutsläpp långt under genomsnittet i Sverige Växjös hållbarhetsprogram framhåller att det ska vara möjligt för alla att bo, leva och verka utan negativ klimatpåverkan år 2030. Växjö kommun ska bli fossilbränslefritt. Färska siffror för 2019 som...
Publicerad 25 september 2020 08:59 Vägavstängningar när nya cykelöverfarter byggs på Teleborg Under perioden 28 september–9 oktober stängs Vallviksvägen av för biltrafik när Växjö kommun bygger cykelöverfarter i korsningen Vallviksvägen och Torparvägen.
Publicerad 25 september 2020 07:30 Växjö kommuns årsprognos visar på överskott Delårsrapporten för Växjö kommun från januari till augusti är nu klar. Prognosen för helåret 2020 visar för kommunen ett positivt resultat på 217 miljoner kronor. Detta överskott beror till stor del p...
Publicerad 24 september 2020 16:04 Nomineringarna till byggnadspriset 2020 klara Sedan 1990 har byggnadsnämnden varje år delat ut ett byggnadspris till en byggherre för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. Nu är det klart att tre olika byggnader är nominerad...
Publicerad 24 september 2020 10:07 Del av Tomtabacken blir blommande äng för insekter På utvalda platser runt om på kommunal mark har tidigare klippta gräsytor, över tid, omvandlas till ängsmark. Detta görs för att skapa bättre miljöer för ängsblommor och för att fler bin och fjärilar...
Publicerad 23 september 2020 14:55 Växjö tappar i ranking – men återtar första placering bland Större städer Varje år sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på företagarnas egna svar kring hur de upplever företagsklimatet i den kommun de ve...
Publicerad 23 september 2020 14:02 Ska du installera kamin eller eldstad? Kom ihåg att göra en anmälan Hösten är här och kanske funderar du över att installera en kamin eller eldstad i din bostad? Innan du påbörjar arbetet måste du göra en anmälan till oss på kommunen för att säkerställa att utsläppsni...
Publicerad 23 september 2020 10:00 Uppdrag om att köpa mark vid simhallen Kommunchef Monica Skagne har fått i uppdrag att se över möjlighet att få till en ny simhall på befintlig plats och närliggande område vid Växjösjön. Växjö kommun äger i dagsläget inte all mark i områd...
Publicerad 23 september 2020 08:00 Beslut om nytt parkeringshus i centrum Växjö kommun har beslutat att ge Vöfab en beställning att starta ett projekt för att bygga ett parkeringshus i kvarteret Fabriken, området nära polishuset där det idag ligger en parkering.
Publicerad 22 september 2020 17:34 Markanvisningstävling i Vikaholm klar I februari startade en markanvisningstävling för tre fastigheter i Vikaholm där företag fick möjlighet att lämna intresseanmälan för att bygga nya bostäder i Vikaholm. Nu är det klart att Serneke, GBJ...
Publicerad 22 september 2020 13:00 Växjö blir navet i en kommande regionalisering av arbetsmarknadspolitiskt projekt För att bättre kunna möta upp de negativa effekter som den pågående coronapandemin riskerar att bidra till kommer det arbetsmarknadspolitiska projektet Arbetsgivarcenter att förändras och framöver ver...
Publicerad 22 september 2020 11:03 Ny sajt för ungdomar som ska välja gymnasium Växjö kommun har beslutat att gå ifrån den tryckta gymnasiekatalogen och lanserar nu nya sajten www.gymnasieval.vaxjo.se .
Publicerad 21 september 2020 14:31 Störning i telefonin Just nu har vi en störning i telefonin som gör att vårt Kontaktcenter inte kan vidarekoppla samtal. Felsökning pågår.
Publicerad 21 september 2020 07:24 Per Brinkemo föreläser för förståelse om klansamhället För ökad kunskap om olika kulturella grupper genomförs under hösten en kompetenshöjande insats för kommunledningen i Växjö kommun. På kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober föreläser journalisten...
Publicerad 18 september 2020 09:40 Växjö kommun är omvalda till styrelsen i nätverket Energy Cities Kommunfullmäktiges ordförande Bo Frank (M) är nu omvald som vice ordförande i Energy Cities, ett nätverk där drygt 1 000 städer och kommuner från 30 länder i Europa deltar. 57 av 58 städer röstade und...
Publicerad 18 september 2020 08:30 Inget Öppet hus på gymnasieskolorna i höst Med anledning av pågående coronapandemi har områdeschefen för gymnasiet beslutat att nytt preliminärt datum för Öppet hus blir 16 januari 2021.
Publicerad 17 september 2020 15:15 Åtgärder för ökad studiero i Braås Efter de senaste händelserna på Braås skola med två bombhot på kort tid, har flera insatser satts in för att öka tryggheten och säkra studieron för eleverna.
Publicerad 17 september 2020 08:43 Ny stängning av Braås skola Idag på morgonen har tyvärr Braås skola mottagit ytterligare ett bombhot. Vi vill försäkra er om att elever och personal är i säkerhet och har flyttats till närliggande lokal.
Publicerad 16 september 2020 16:12 Angående företag som vill kontrollera ditt fläktsystem Vi får just nu samtal om att ett företag ringer och utger sig för att arbeta för Växjö kommun. Företaget vill komma och kontrollera fläktsystemet i huset.
Publicerad 15 september 2020 17:17 Besöksförbud på särskilda boenden upphör 1 oktober Från och med 1 oktober upphör det nationella besöksförbudet på särskilda boenden för äldre, vilket betyder att boendena i Växjö kommun som haft besöksförbud då också öppnar för besök.
Publicerad 15 september 2020 15:28 Utvärdering av fastighetsförsäljningen 2016 klar Arbetsprocessen för Växjöbostäders fastighetsförsäljning 2016 var gedigen och väl genomarbetad och försäljningen har överlag lett till ökad nöjdhet hos hyresgästerna. Däremot finns exempel på otydligh...
Publicerad 15 september 2020 14:00 Start för promenadgrupp för äldre Nästa vecka startar en promenadgrupp för äldre i kommunen som ett sätt att träffas och umgås trots restriktioner på grund av coronaviruset. Gruppen träffas utomhus för promenader, lättgympa och fika.
Publicerad 14 september 2020 10:38 Tyck till om förslaget på ny detaljplan för sjukhustomten Sedan årsskiftet har Växjö kommun tillsammans med Region Kronoberg arbetat för att ta fram ett förslag till ny detaljplan för området i Räppe där Region Kronoberg eventuellt vill bygga ett nytt akutsj...
Publicerad 14 september 2020 09:57 Dags att mäta radon Mätsäsongen för radon börjar närma sig. En radonmätning är både enkel och relativt billig att genomföra.
Publicerad 10 september 2020 13:47 Efter nytt bombhot mot skola: “Oacceptabelt” ​Under torsdagsmorgonen uppmärksammades ett bombhot riktat mot Braås skola. I samband med detta tillkallades Polisen och elever, barn samt personal från skolan och den närliggande förskolan evakuerade...
Publicerad 10 september 2020 10:00 Växjö kommun bygger rondell på Torparvägen För ökad säkerhet och bättre trafikflöde kommer Växjö kommun att bygga en rondell på Torparvägen, vid korsningen in mot Seglarevägen
Publicerad 10 september 2020 09:23 Bombhot på Braås skola Under morgonen mottog Braås skola ett bombhot. Skolan är stängd och eleverna har flyttats. Polisen är på plats för att undersöka.
Publicerad 10 september 2020 09:07 Claesson och Maghlaperidze får årets Tommy Svensson-pris Signe Claesson och Zurab Maghlaperidze heter de två ungdomar som i år tilldelas Tommy Svensson-priset, som uppmuntran och stöd i sina idrottskarriärer.
Publicerad 9 september 2020 17:09 3,5 miljoner till kommunens ridklubbar Idag beslutade kultur- och fritidsnämnden att ge ett särskilt stöd på 1,5 miljoner kronor till Växjö kommuns ridklubbar. Det innebär att ridklubbarna får sammanlagt 3,5 miljoner eftersom kommunstyrels...
Publicerad 9 september 2020 15:00 Utveckling av barn- och elevhälsan i Växjö kommun I internbudget för 2020 gavs ett uppdrag att säkerställa att barn- och elevhälsan är likvärdig för alla barn och elever i Växjö kommun. Idag presenterades den utredning som gjorts för utbildningsnämnd...
Publicerad 9 september 2020 09:47 "En väg in" till kommunens e-tjänster   ​För att göra det lättare för invånarna att ansöka och nyttja kommunala tjänster, lämna in sina uppgifter och följa sina ärenden har kommunstyrelsen beslutat att kommunen ska ha en samlad plattform fö...
Publicerad 8 september 2020 14:04 Växjö kommun förlänger stödåtgärder för föreningar året ut I mars 2020 tog kommunen beslut om att bevilja föreningsägda fastighetsbolag på Arenastaden amorteringsbefrielse på lån från Växjö kommun som en åtgärd för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av c...
Publicerad 8 september 2020 14:00 Kommunrehab flyttar till nya lokaler Från och med 9 september flyttar kommunens rehaborganisation till nya lokaler på Mejselgatan 4.
Publicerad 4 september 2020 14:00 Asfalteringsarbeten på Södra Järnvägsgatan nattetid Under perioden 7-15 september kommer det att vara asfalteringsarbeten på Södra Järnvägsgatan i Växjö. Det innebär begränsad framkomlighet på sträckan mellan Värendsgatan och Södra Ringvägen
Publicerad 4 september 2020 13:00 Gemensam avfallsplan ska förebygga att avfall uppstår Växjö har, tillsammans med fyra andra kommuner i länet, antagit en ny gemensam avfallsplan med mål och åtgärder för att bland annat förebygga att avfall uppstår samt omhänderta mer avfall till återvin...
Publicerad 4 september 2020 10:06 Ställ upp som volontär Växjö kommun söker efter volontärer som kan hjälpa äldre och personer i riskgrupper att handla och utföra ärenden.
Publicerad 3 september 2020 11:56 Växjö kommun bjuder in till Naturens dag Nu på söndag den 6 september arrangerar Växjö kommun för fjärde gången Naturens dag.
Publicerad 3 september 2020 09:18 Förslag på större lokaler för Medborgarkontoret Varje dag tar Medborgarkontoret i Araby emot runt 60 besök. En majoritet av frågorna från besökarna rör statliga myndigheter och därför kommer nu även Statens servicekontor att bemanna Medborgarkontor...
Publicerad 2 september 2020 09:18 Råd för minskad smittspridning och testning bland barn och elever Råden är framtagna med anledning av nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 31 augusti 2020.
Publicerad 2 september 2020 08:36 Stödtelefonen förlängs året ut Stödtelefonen för dig som känner oro under den rådande coronapandemin förlängs och kommer att ha öppet under hela hösten. Stödtelefonen vänder sig till företagare och privatpersoner som är i gymnasieå...
Publicerad 1 september 2020 15:58 Campus ska bli en integrerad del av staden - tyck till om nya campusplanen Idag startar den så kallade samrådsprocessen för nya campusplanen. Campusplanen, som är ett samarbete mellan Växjö kommun och Linnéuniversitetet, pekar ut riktningen för den fortsätta utvecklingen av...
Publicerad 1 september 2020 14:28 Klart: ny prognos för Växjö station och kommunhus Idag presenterades årets tredje ekonomiska sammanställning för byggnationen av Växjö station och kommunhus från Växjö kommuns externa konsult. Prognosen visar ytterligare kostnadsförbättringar jämfört...
Publicerad 1 september 2020 13:58 Polis på Katedralskolan Polis tillkallades i eftermiddags till Katedralskolan efter att skolan mottagit ett bombhot via sociala medier. På plats gjorde Polisen bedömningen att hotet inte var allvarligt och att inga vidare åt...
Publicerad 1 september 2020 12:56 2,5 miljoner till Växjö DFF och Öster för att utveckla Visma arena Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade idag ett investeringsbidrag på 2,5 miljoner kronor till Växjö DFF och Östers IF för utveckling av Visma arena i Växjö. Investeringsbidraget ska finansiera upph...
Publicerad 31 augusti 2020 15:47 Belysningen i Fylleryds elljusspår är ur funktion Belysningen i Fylleryds elljusspår fungerar inte måndag 31 augusti - söndag 6 september på grund av reparation.
Publicerad 31 augusti 2020 14:30 Förändrade öppettider för receptionen på Willans Park Receptionen på Willans Park kommer att ha stängt för lunch mellan klockan 11.45 till 12.45 med start den 7 september 2020.
Publicerad 31 augusti 2020 13:26 Martin Sjöberg - Årets företagare i Växjö kommun Martin Sjöberg, vd för Hovs Mark och Maskin och systerföretaget Maskin och Mekan i Växjö AB, utsågs idag till Årets företagare i Växjö kommun 2020. Priset delades ut av Företagarna Växjö i samråd med...
Publicerad 28 augusti 2020 11:00 Växjölöftet Sommar förlängs i höst för årets studenter Mellan 30-50 ungdomar som nyligen tagit studenten och som saknar jobb, tar emot ekonomiskt bistånd och deltar i heltidsaktivering kommer att erbjudas jobb med statlig finansiering under hösten.