Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Nyheter

Publicerad 16 april 2021 08:05 Länsstyrelsen avslår ansökan om brygga – Växjö kommun överklagar Växjö kommun skickade i juni 2020 in en anmälan till länsstyrelsen om att få anlägga en brygga i Södra Bergundasjön vid Torparängen i Växjö. Efter en lång process har länsstyrelsen nu beslutat att åte...
Publicerad 14 april 2021 12:05 Fortsatt delvis distansundervisning på gymnasiet Våra tre kommunala gymnasieskolor fortsätter med nuvarande upplägg av delvis distansundervisning fram till och med sista april. Beslutet togs på rekommendation av Region Kronobergs smittskyddsläkare.
Publicerad 12 april 2021 14:45 Kommunfullmäktige om ny högstadieskola och nya bostäder i Hagavik, nya regleringar för parkeringar i Växjö tätort och ny vattenplan Tisdagen den 20 april sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet, i första hand via vår webbsändning eller i andra hand på plats, så länge man är frisk.
Publicerad 12 april 2021 10:00 400 dagar kvar: Hållbart och säkert Yrkes-SM planeras Den 10–12 maj 2022 kommer Yrkes-SM till Kronoberg och Arenastaden i Växjö. Med runt 400 dagar kvar till genomförandet förbereds nu evenemanget som ska locka ungdomar till att upptäcka och prova på oli...
Publicerad 9 april 2021 09:23 Årets Lärvux-katalog är här Funderar du på att läsa på Lärvux i höst? Läs mer om utbudet av kurser i årets nya Lärvux-katalog.
Publicerad 9 april 2021 07:58 Fortsatt skärpta regler för serveringsställen Folkhälsomyndigheten har beslutat att förlänga de skärpta reglerna för serveringsställen. På grund av hög smittspridning i samhället förlängs reglerna till den 2 maj 2021.
Publicerad 7 april 2021 16:10 Vill ditt företag bygga bostäder på Torparängen? Idag startar markanvisningstävling för fastigheten Fotbollen 1 på Torparängen i Växjö. Nu finns det möjlighet för ditt företag att lämna intresseanmälan för att bygga bostäder och vara en del av utbyg...
Publicerad 6 april 2021 16:00 Medborgarundersökning 2020: Växjöborna mest nöjda med kommunikationer och utbildningsmöjligheter Under hösten 2020 skickade Statistiska centralbyrån, SCB ut medborgarundersökningen till 1600 personer mellan 18–84 år. Svarsfrekvensen var 43 procent. Undersökningen redovisas under tisdagen för komm...
Publicerad 6 april 2021 14:37 Utvärdering av kommunens hantering av coronapandemin är klar Idag presenterades Public Partners utvärdering av de beslut och insatser som kommunen tagit under pandemin. Public Partner konstaterar att Växjö kommun prioriterat, ställt in och ställt om samtidigt s...
Publicerad 1 april 2021 08:20 Dags att ansöka till sommarskola Mellan den 14–24 juni erbjuder Växjö kommun sommarskola till barn och elever i årskurs 8 eller 9 i grundskolan eller på gymnasiet som behöver extra tid och hjälp att nå målen.
Publicerad 30 mars 2021 13:21 Samhällsföreningar behåller hel byapeng under pandemin Aktiva samhällsföreningar får varje år ett verksamhetsstöd för att kunna genomföra aktiviteter i tätorter och landsbygd. Med anledning av corona och att antalet aktiviteter därmed minskat väljer Växjö...
Publicerad 29 mars 2021 14:24 Vill du bygga i sommar? Sök bygglov i tid Har du planer på att bygga eller renovera i sommar? Då är det viktigt att du i god tid kollar upp om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan så att du hinner få besked innan det är dags. Om du s...
Publicerad 26 mars 2021 13:15 Vad gäller kring utlandsresor under påsklovet Om ni planerar att resa utomlands under påsklovet är det viktigt att ha koll på Utrikesdepartementets reserestriktioner. Ni bör även hålla er välinformerade och följa myndigheters råd och anvisningar...
Publicerad 26 mars 2021 11:22 Gymnasieelever fortsätter med delvis distans- och närundervisning fram till 16 april I torsdags meddelade utbildningsministern Anna Ekström (S) att den nationella rekommendationen av en blandning av fjärr-, när- och distansundervisning för gymnasieskolor inte förlängs. Växjö kommun fo...
Publicerad 25 mars 2021 16:49 Ett steg närmare ny skola, idrottshall och bostäder på Hagavik Idag antog byggnadsnämnden detaljplanen för Hagavik, etapp 3. I området Hagavik i Växjö, planeras för bland annat ny högstadieskola, idrottshall och 150–300 nya bostäder.
Publicerad 23 mars 2021 12:56 Bli volontär för att hjälpa äldre Växjö kommun söker nu efter fler volontärer som kan hjälpa äldre och personer i riskgrupper att handla och utföra ärenden.
Publicerad 22 mars 2021 15:59 Lokala företag skriver under Växjödeklarationen Idag har de första företagen i kommunen skrivit under Växjödeklarationen tillsammans med Växjö kommun. I och med att företagen signerar deklarationen åtar sig respektive företag att bidra till en snab...
Publicerad 22 mars 2021 11:30 Sandupptagningen börjar vecka 13 Det har blivit dags att sopa bort vinterns sand från gatorna i våra stadsdelar och tätorter. Under vecka 12 arbetar vi med att trimma in maskinerna och då kan du se dem lite varstans. Under vecka 13 p...
Publicerad 22 mars 2021 09:02 Ingelstad centrum ska bevaras och utvecklas I ny detaljplan för Ingelstad centrum vill Växjö kommun och fastighetsägarna säkerställa att du som allmänhet även i framtiden har tillgång till ytor som exempelvis parker, stråk och torg på ett bra s...
Publicerad 19 mars 2021 13:20 Per Bengtsson och Monica Carlsson uppmärksammas – får eget träd på Storgatan Efter flera utmärkelser som bland annat en stjärna i Guide Michelin och nu även en guldmedalj från Gastronomiska Akademin vill Växjö kommun uppmärksamma Per Bengtsson och Monica Carlsson på PM & Vänne...
Publicerad 19 mars 2021 10:18 Gröna byggnader och hörlursvandring när Earth Week blir digitalt Slow fashion, väder, ekosystemtjänster och mindfulness för digital hälsa är några av de ämnen besökare till årets upplaga av Earth Week kommer att möta. På måndag startar Växjö kommuns hållbarhetsveck...
Publicerad 19 mars 2021 08:00 Vi uppmärksammar Världsvattendagen 22 mars FNs Världsvattendag 22 mars är ett bra tillfälle för alla att stanna upp och tänka till om vattnets värde och hur vi använder vårt viktiga dricksvatten. I Sverige förbrukar varje person i genomsnitt 1...
Publicerad 18 mars 2021 12:05 MAT 2021 blir en hel MAT-vecka I över ett decennium har evenemanget MAT varit en nationell mötesplats för en närproducerad, småskalig och hållbar måltid och i år blir MAT en hel vecka!
Publicerad 17 mars 2021 10:05 Växjö kommuns visselblåsarfunktion igång Växjö kommun har nu infört en så kallad visselblåsarfunktion. Syftet är att upptäcka, men även förebygga, allvarliga missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatser inom Växjö kommuns förvaltning...
Publicerad 17 mars 2021 07:30 Kommunen överklagar länsstyrelsens beslut om att upphäva lokala regler för fyrverkerier Växjö kommun tog i början av 2021 beslut om att skärpa de lokala reglerna för fyrverkerier, bland annat genom att förbjuda användning av fyrverkerier i delar av Växjö centrum. Länsstyrelsen har i daga...
Publicerad 15 mars 2021 10:00 Handlingsplan för att minska problem med fåglar och gnagare i centrum Genom en gemensam handlingsplan och ökat samarbete ska problemen med fåglar och andra skadedjur i Växjö centrum åtgärdas.
Publicerad 15 mars 2021 08:49 Möjligt för att se givna barnvaccinationer på 1177 Från och med 15 mars kan vårdnadshavare och elever via inloggning på 1177.se se de vaccinationer som den enskilda eleven fått inom elevhälsan Växjö kommun.
Publicerad 10 mars 2021 13:00 Medarbetare tackas och näringslivet stöttas med gåva i påsk Växjö kommun kommer i år att stötta restaurangbranschen genom att ge alla tillsvidareanställda och månadsanställda vikarier i kommunens bolag och förvaltningar samt Värends räddningstjänst ett present...
Publicerad 8 mars 2021 11:48 Ny ekonomisk prognos för Växjö stations- och kommunhus Årets första ekonomiska sammanställning för byggnationen av Växjö stations- och kommunhus är klar och visar på ytterligare kostnadsförbättringar jämfört med tidigare prognoser. Den nya prognosen visar...
Publicerad 8 mars 2021 10:40 Så ska Växjö kommun utvecklas Växjö kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som beskriver hur kommunen fysiskt ska utvecklas. Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste verktyg i att beskriva hur kommunen på lång och...
Publicerad 8 mars 2021 07:57 Ge dina synpunkter i vår förskole- och skolundersökning Förskole- och skolundersökningen genomförs varje år för att ta reda på hur barn och elever i våra förskolor och skolor upplever trygghet, lust att lära, stöd och stimulans. Du kan svara fram till 28 m...
Publicerad 5 mars 2021 13:43 Lättade besöksrestriktioner på särskilda boenden för äldre Från 8 mars lättar Växjö kommun på sina besöksrestriktioner på särskilda boenden för äldre. Anledningen är att samtliga omsorgstagare och personal nu är vaccinerade mot covid-19, samtidigt som samhäll...
Publicerad 5 mars 2021 08:16 Elever återgår till närundervisning vecka 10 Eleverna i årkurs 8 och 9 på Växjö kommuns högstadieskolor återgår måndag 8 mars till undervisning på plats i skolan. Kommunens gymnasieelever återgår till delvis undervisning i skolan igen, på samma...
Publicerad 3 mars 2021 09:57 Mina sidor för ekonomiskt bistånd stängt för uppdatering Måndagen den 8 mars mellan klockan 8.30-13.00 är tjänsten Mina sidor stängd för dig som har ekonomiskt bistånd i Växjö kommun. Detta på grund av uppgradering av systemet. 
Publicerad 2 mars 2021 15:41 Nya driftsbidrag till samlingslokaler Kommunstyrelsen har beslutat om nya driftsbidrag till samlingslokaler på nästan tre miljoner kronor. I år betalas hela summan ut, utan avdrag för medfinansieringsprojekt.
Publicerad 2 mars 2021 11:15 Inställt kommunfullmäktige den 16 mars Kommunfullmäktige den 16 mars ställs in på grund av för få antal ärenden. Nästa kommunfullmäktige är den 20 april
Publicerad 26 februari 2021 13:39 Varning för svag is Allmänheten uppmanas att inte vara ute på isarna.
Publicerad 25 februari 2021 16:49 Nya parkeringsregler införs på Söder och Väster Tekniska nämnden har beslutat att utöka parkeringszon 2 i stadsdelarna Söder och Väster. Det görs för att skapa en bättre trafikmiljö och förbättra framkomligheten. Den nya zonindelningen börjar gälla...
Publicerad 25 februari 2021 10:22 Distansundervisning efter sportlovet för elever i årkurs 8 och uppåt Efter rekommendationer från smittskyddsläkaren i Kronobergs län införs distansundervisning för gymnasiet och elever i årkurs 8 och 9 på Växjö kommuns högstadieskolor under vecka 9. Under samma period...
Publicerad 24 februari 2021 17:48 Beslut att vila platser inom särskilt boende för äldre Omsorgsnämnden har beslutat att vila en avdelning på Lammengatan respektive Östregården, två av kommunens särskilda boenden för äldre. I och med att avdelningarna vilas kan de öppnas upp igen när beho...
Publicerad 24 februari 2021 14:00 Utmaningar, erfarenhet och lärdomar med NERO NERO är ett EU-projekt som startade 2017 och som bland annat syftar till att alla nya offentliga byggnader ska byggas enligt nära-noll-energistandard. Projektet avslutas sista februari 2021 och result...
Publicerad 22 februari 2021 15:15 Ny undersökning visar: marklägenheter och seniorbostäder mest intressant Stort intresse för marklägenheter och seniorboende. Det visar den undersökning som Växjö kommun, i samarbete med de kommunala bostadsbolagen, genomförde under hösten 2020 och som nu är klar.
Publicerad 22 februari 2021 13:27 Åtgärder har gjorts för att tillse behov inom upphandlingar av LSS-boenden Socialtjänsten gör alltid placeringar med individens behov i första rummet. Efter medierapportering om att kommunen köpt LSS-platser utan konkurrens förtydligar vi att åtgärder har gjorts för att till...
Publicerad 22 februari 2021 09:57 Skolvalet- detta händer nu När kommer placeringsbeskedet? Får jag mitt förstahandsval? Frågorna kring skolvalet är många och vi har därför samlat de vanligaste frågorna och svaren här.
Publicerad 19 februari 2021 11:44 Växjö kommun och Wexnet vill bygga ut 5G i nya området Bäckaslöv Arbetet med nya området Bäckaslöv i Växjö pågår för fullt. Nu vill Växjö kommun och Wexnet även bygga ut en infrastruktur för 5G i området. Förslaget, som ska upp i kommunstyrelsen den 2 mars, innebär...
Publicerad 18 februari 2021 13:01 Upphandling om verksamhetsdrift av Växjö simhall är klar Upphandlingen kring driften av Växjö simhall är nu klar och kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av nämnden beslutat att anta det anbud som lämnats av Actic Sverige AB.
Publicerad 18 februari 2021 08:42 Vad gäller kring utlandsresor under sportlovet Om ni planerar att resa utomlands under sportlovet är det viktigt att ha koll på Utrikesdepartementets reserestriktioner. Ni bör även hålla er välinformerade och följa myndigheters råd och anvisningar...
Publicerad 17 februari 2021 15:08 Andelen verksamhetsmark har ökat under de senaste åren Andelen planlagd verksamhetsmark i kommunen har ökat från 82 hektar till 124 hektar från 2018 till idag – en ökning på drygt 40 hektar på två år. Det visar en sammanställning som nu är klar. Fortfaran...
Publicerad 17 februari 2021 13:00 Växjö kommun vill öka ungas inflytande lokalt Genom ett femårigt avtal med MUCF kommer Växjö kommun tillsammans med sex andra kommuner jobba med att öka förutsättningarna för ungas demokratiska inflytande.
Publicerad 17 februari 2021 08:00 Nya riktlinjer för en attraktiv och tillgänglig stad Växjö kommun har tagit fram nya riktlinjer för utformning av stadsmiljön. Syftet är att alla aktörer som bidrar till Växjös stadsmiljö ska arbeta på ett gemensamt sätt.