Nyheter

Publicerad 25 februari 2020 18:32 Klartecken till om- och tillbyggnation av Ulriksbergskolan och nybyggnation av Ulriksbergs förskola Ulriksbergs förskola och skola är i stort behov av nya lokaler och idag, tisdagen den 25 februari, beslutade kommunfullmäktige om en om- och tillbyggnation.
Publicerad 25 februari 2020 11:00 Har du en kylanläggning eller annan anläggning som innehåller f-gaser? Nu är det dags att lämna in årsrapporten med information om anläggningarna som innehåller flourerande växthusgaser, så kallade f-gaser.
Publicerad 25 februari 2020 10:21 Växjö konsthall och Det fria ordets hus samlokaliseras För att skapa fler intressanta samarbeten mellan Växjö konsthall och Det fria ordets hus kommer verksamheterna att samlokaliseras i konsthallens befintliga lokaler på Västra Esplanaden. Arbetet som gj...
Publicerad 24 februari 2020 14:00 Information om VA-arbeten i Sandsbro Vi byter ut en avstängningsventil för dricksvatten på Pehr Bäckmans väg i Växjö. I samband med det förekommer tillfälliga korta avbrott i leveransen av dricksvatten hos fastigheter i närområdet.
Publicerad 24 februari 2020 09:28 Konsten i kommunhuset plockas ner – stor utställning i april 2020 Nu ska de konstverk som idag finns i kommunhuset plockas ner. Ett stort urval kommer sedan att visas på Växjö konsthall 4-19 april.
Publicerad 24 februari 2020 07:30 Chatta med oss om stöd och omsorg Från och med nu kan du chatta med oss på Växjö kommun när du har frågor om allt som rör Barn- och familjestöd, äldreomsorg och funktionsnedsättning med mera.
Publicerad 21 februari 2020 13:30 Fortsatt höga vattenflöden - allmänheten uppmanas vara försiktiga Under den kommande veckan väntas flera nya oväder som kommer att fylla på de redan höga vattennivåerna. SMHI har utfärdat en klass 2-varning, som i Växjö kommun gäller för områden ända från Örken ner...
Publicerad 21 februari 2020 07:40 Nominera till Växjö kommuns mångfaldspris Nu är det dags att lyfta upp Växjöbor, företagare eller andra som jobbar särskilt hårt för mångfald.
Publicerad 20 februari 2020 09:30 Ny inriktning av daglig verksamhet Omsorgsnämnden tog på onsdagen ett inriktningsbeslut om ett nytt sätt att jobba med daglig verksamhet i Växjö kommun. Beslutet tas för att på sikt möta ett ökat behov av insatsen daglig verksamhet.
Publicerad 20 februari 2020 07:30 Chatta med oss om politik, ekonomi och om hur du kan påverka Från och med nu kan du chatta med oss på Växjö kommun när du har frågor om allt som rör Växjö kommuns organisation och ekonomi samt om hur du kan påverka.
Publicerad 19 februari 2020 13:47 Skolvalet- detta händer nu När kommer placeringsbeskedet? Får jag mitt förstahandsval? Hur ser söktrycket ut på skolorna? Frågorna kring skolvalet är många och vi har därför samlat de vanligaste frågorna och svaren här.
Publicerad 19 februari 2020 07:30 Växjölöftet Sommar utvecklas Från och med sommaren 2019 ska elever som vill vara garanterade ett sommarjobb hos Växjö kommun vara godkända i vissa ämnen eller delta i sommarskola. Förra året behövdes enbart godkänt i matematik oc...
Publicerad 14 februari 2020 15:16 Höga vattenflöden – allmänheten uppmanas vara försiktiga Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern har lett till mycket höga vattennivåer. I Växjö kommun är läget särskilt allvarligt i området kring Gemla, Öja och Jät.
Publicerad 14 februari 2020 08:28 Vill ditt företag bygga bostäder i Vikaholm? Nu startar en markanvisningstävling för fastigheterna Dörren 3, Dörren 4 och Skorstenen 2 i Vikaholm. Samtliga fastigheter gör det möjligt för bostadsbebyggelse och är en del av utbyggnaden inom områd...
Publicerad 13 februari 2020 16:42 Bättre kunskap om läkemedel i Växjös avloppsvatten Många läkemedel kan hittas i avloppsvattnet och de flesta renas inte i dagens reningsprocess på Sundet. Med ytterligare behandling går det att rena läkemedel och minska riskerna i Norra Bergundasjön,...
Publicerad 13 februari 2020 07:28 Chatta med oss om trafik, gator och stadsplanering Från och med nu kan du chatta med oss på Växjö kommun när du har frågor om allt som rör trafik, gator och stads- och landsbygdsplanering.
Publicerad 11 februari 2020 15:42 Vi bygger en ny pumpstation för avloppsvatten i Växjö Från 17 februari och cirka tre veckor framåt pågår arbetsmoment som medför buller. Det gäller främst då vi förstärker grunden till den nya pumpstationen på Södra Järnvägsgatan 6 med så kallad spontnin...
Publicerad 11 februari 2020 11:21 Klagomål på eventuellt förorenat vatten Miljö- och hälsoskyddskontoret, på Växjö kommun, blev under hösten 2019 kontaktade av flera fastighetsägare vid Tingsrydsvägen om konstig lukt och smak på det enskilda dricksvattnet.
Publicerad 10 februari 2020 16:07 Grön stadsby, LSS och Ulriksbergskolan tas upp på kommunfullmäktige 25 februari sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Som vanligt är mötena öppna för allmänheten.
Publicerad 7 februari 2020 13:33 Kulturpris och stipendier inom kultur och idrott Nu är det hög tid att föreslå mottagare till årets kulturpris och ansöka om stipendier inom kultur och idrott. Det finns tusenlappar att söka och vi vill ha din ansökan och ditt förslag senast 1 mars.
Publicerad 7 februari 2020 07:30 Chatta med oss om byggande, boende, vatten och avlopp Från och med nu kan du chatta med oss på Växjö kommun när du har frågor om allt som rör byggande, boende och vatten och avlopp.
Publicerad 5 februari 2020 14:49 Hemvärnet övar strid i bebyggelse i Växjö Under helgen kan det dåna i området runt Fagrabäcksrondellen i Växjö och du kan också se soldater röra sig i Växjö stadskärna.
Publicerad 5 februari 2020 14:29 Gör skillnad - som högläsare för äldre Nu är vi på jakt efter fler som vill ge av sin tid och som tycker om att umgås och läsa böcker.
Publicerad 4 februari 2020 15:55 Kommunen överklagar länsstyrelsens beslut om knäroten i Hagavik Växjö kommun håller på att ta fram en ny detaljplan som ska göra det möjligt att bygga permanentbostäder i Hagavik. I området finns den fridlysta orkidén knärot och vi har ansökt om dispens hos länsst...
Publicerad 4 februari 2020 11:26 Efter hårt arbete – Växjö kommuns preliminära bokslut visar på en budget i balans Växjö kommuns preliminära bokslut för 2019 visar ett positivt resultat på 2 miljoner kronor. Resultatet har förbättrats betydligt jämfört med prognosen i början av 2019.
Publicerad 3 februari 2020 12:56 Nu kan du ställa dig i tomtkön digitalt Idag lanseras två nya e-tjänster för den kommunala tomtkön. Den ena e-tjänsten ska göra det enklare och mer tillgängligt för dig att ställa dig i tomtkö. Den andra gör att du digitalt kan ansöka om to...
Publicerad 3 februari 2020 08:00 E-tjänst förenklar orosanmälan för barn och unga som far illa Har du kännedom om eller misstänker att ett barn eller ungdom, folkbokförd i Växjö kommun, far illa? Då kan du numera göra en så kallad orosanmälan via en e-tjänst. E-tjänsten kan även användas av den...