Nyheter

Publicerad 28 februari 2020 15:14 Kommunen gör en åtalsanmälan på vindkraftparken i Målajord Miljö- och hälsoskyddskontoret har idag skickat in en åtalsanmälan på vindkraftparken i Målajord. Anledningen är att vindkraftsbolaget startade anläggningsarbete med bland annat vägar innan den så kal...
Publicerad 28 februari 2020 14:39 Växjö kommun installerar solpaneler på avloppsreningsverket Sundet Tekniska nämnden tog igår beslut om att installera 620 solpaneler på Sundet under 2020. Den samlade effekten är 200 kW och den förväntas ge ett årsutbyte på cirka 170 000 kWh, vilket motsvarar årsförb...
Publicerad 28 februari 2020 11:57 Fortsatt höga vattenflöden - allmänheten uppmanas vara försiktiga Sedan den 26 februari har kylan in haft en välkommen dämpande effekt på tillflöden till sjöar och vattendrag. I flera av de mindre vattendragen har flödet minskat tack vare kylan. Större sjöar och vat...
Publicerad 28 februari 2020 10:58 Alvesta och Växjö kommun sätter gemensam utvecklingsstrategi Alvesta och Växjö kommun har beslutat om en gemensam utvecklingsstrategi för de båda kommunerna. Utvecklingsstrategin visar den gemensamma viljeriktningen från kommunerna med övergripande inriktningar...
Publicerad 28 februari 2020 10:25 Information om VA-arbeten i Sandsbro Vi anlägger nya markledningar för vatten och avlopp på förra butikstomten på Fyllerydsvägen 2 i Växjö. Arbetet är en förberedelse till ny bebyggelse.
Publicerad 28 februari 2020 07:30 Chatta med oss om dina frågor om kommunens olika verksamheter Nu kan du som har frågor som rör alla kommunens verksamheter och ansvarsområden chatta direkt med oss via kommunens webbplats vaxjo.se.
Publicerad 27 februari 2020 16:25 Bygglov och rivningslov för om- och tillbyggnation av Ulriksbergskolan och Ulriksbergs förskola Byggnadsnämnden tog idag beslut om att bevilja det rivningslov och bygglov som behövs för en om- och tillbyggnation av Ulriksbergskolan och nybyggnation av Ulriksbergs förskola.
Publicerad 26 februari 2020 08:50 Så här jobbar Växjö kommun med snöröjning När det kommer snö eller halka är det över 55 mil kommunala gator och 17 mil cykelväg som ska snöröjas och halkbekämpas. För att snöröja effektivt följer Växjö kommun en prioritetsordning.
Publicerad 25 februari 2020 18:32 Klartecken till om- och tillbyggnation av Ulriksbergskolan och nybyggnation av Ulriksbergs förskola Ulriksbergs förskola och skola är i stort behov av nya lokaler och idag, tisdagen den 25 februari, beslutade kommunfullmäktige om en om- och tillbyggnation.
Publicerad 25 februari 2020 10:21 Växjö konsthall och Det fria ordets hus samlokaliseras För att skapa fler intressanta samarbeten mellan Växjö konsthall och Det fria ordets hus kommer verksamheterna att samlokaliseras i konsthallens befintliga lokaler på Västra Esplanaden. Arbetet som gj...
Publicerad 24 februari 2020 09:28 Konsten i kommunhuset plockas ner – stor utställning i april 2020 Nu ska de konstverk som idag finns i kommunhuset plockas ner. Ett stort urval kommer sedan att visas på Växjö konsthall 4-19 april.
Publicerad 24 februari 2020 07:30 Chatta med oss om stöd och omsorg Från och med nu kan du chatta med oss på Växjö kommun när du har frågor om allt som rör Barn- och familjestöd, äldreomsorg och funktionsnedsättning med mera.
Publicerad 21 februari 2020 07:40 Nominera till Växjö kommuns mångfaldspris Nu är det dags att lyfta upp Växjöbor, företagare eller andra som jobbar särskilt hårt för mångfald.
Publicerad 20 februari 2020 09:30 Ny inriktning av daglig verksamhet Omsorgsnämnden tog på onsdagen ett inriktningsbeslut om ett nytt sätt att jobba med daglig verksamhet i Växjö kommun. Beslutet tas för att på sikt möta ett ökat behov av insatsen daglig verksamhet.
Publicerad 19 februari 2020 13:47 Skolvalet- detta händer nu När kommer placeringsbeskedet? Får jag mitt förstahandsval? Hur ser söktrycket ut på skolorna? Frågorna kring skolvalet är många och vi har därför samlat de vanligaste frågorna och svaren här.
Publicerad 19 februari 2020 07:30 Växjölöftet Sommar utvecklas Från och med sommaren 2019 ska elever som vill vara garanterade ett sommarjobb hos Växjö kommun vara godkända i vissa ämnen eller delta i sommarskola. Förra året behövdes enbart godkänt i matematik oc...
Publicerad 14 februari 2020 15:16 Höga vattenflöden – allmänheten uppmanas vara försiktiga Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern har lett till mycket höga vattennivåer. I Växjö kommun är läget särskilt allvarligt i området kring Gemla, Öja och Jät.
Publicerad 14 februari 2020 08:28 Vill ditt företag bygga bostäder i Vikaholm? Nu startar en markanvisningstävling för fastigheterna Dörren 3, Dörren 4 och Skorstenen 2 i Vikaholm. Samtliga fastigheter gör det möjligt för bostadsbebyggelse och är en del av utbyggnaden inom områd...
Publicerad 13 februari 2020 16:42 Bättre kunskap om läkemedel i Växjös avloppsvatten Många läkemedel kan hittas i avloppsvattnet och de flesta renas inte i dagens reningsprocess på Sundet. Med ytterligare behandling går det att rena läkemedel och minska riskerna i Norra Bergundasjön,...
Publicerad 13 februari 2020 07:28 Chatta med oss om trafik, gator och stadsplanering Från och med nu kan du chatta med oss på Växjö kommun när du har frågor om allt som rör trafik, gator och stads- och landsbygdsplanering.
Publicerad 11 februari 2020 11:21 Klagomål på eventuellt förorenat vatten Miljö- och hälsoskyddskontoret, på Växjö kommun, blev under hösten 2019 kontaktade av flera fastighetsägare vid Tingsrydsvägen om konstig lukt och smak på det enskilda dricksvattnet.
Publicerad 10 februari 2020 16:07 Grön stadsby, LSS och Ulriksbergskolan tas upp på kommunfullmäktige 25 februari sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Som vanligt är mötena öppna för allmänheten.
Publicerad 7 februari 2020 13:33 Kulturpris och stipendier inom kultur och idrott Nu är det hög tid att föreslå mottagare till årets kulturpris och ansöka om stipendier inom kultur och idrott. Det finns tusenlappar att söka och vi vill ha din ansökan och ditt förslag senast 1 mars.
Publicerad 7 februari 2020 07:30 Chatta med oss om byggande, boende, vatten och avlopp Från och med nu kan du chatta med oss på Växjö kommun när du har frågor om allt som rör byggande, boende och vatten och avlopp.
Publicerad 5 februari 2020 14:49 Hemvärnet övar strid i bebyggelse i Växjö Under helgen kan det dåna i området runt Fagrabäcksrondellen i Växjö och du kan också se soldater röra sig i Växjö stadskärna.
Publicerad 5 februari 2020 14:29 Gör skillnad - som högläsare för äldre Nu är vi på jakt efter fler som vill ge av sin tid och som tycker om att umgås och läsa böcker.
Publicerad 4 februari 2020 15:55 Kommunen överklagar länsstyrelsens beslut om knäroten i Hagavik Växjö kommun håller på att ta fram en ny detaljplan som ska göra det möjligt att bygga permanentbostäder i Hagavik. I området finns den fridlysta orkidén knärot och vi har ansökt om dispens hos länsst...
Publicerad 4 februari 2020 11:26 Efter hårt arbete – Växjö kommuns preliminära bokslut visar på en budget i balans Växjö kommuns preliminära bokslut för 2019 visar ett positivt resultat på 2 miljoner kronor. Resultatet har förbättrats betydligt jämfört med prognosen i början av 2019.
Publicerad 3 februari 2020 12:56 Nu kan du ställa dig i tomtkön digitalt Idag lanseras två nya e-tjänster för den kommunala tomtkön. Den ena e-tjänsten ska göra det enklare och mer tillgängligt för dig att ställa dig i tomtkö. Den andra gör att du digitalt kan ansöka om to...
Publicerad 3 februari 2020 08:00 E-tjänst förenklar orosanmälan för barn och unga som far illa Har du kännedom om eller misstänker att ett barn eller ungdom, folkbokförd i Växjö kommun, far illa? Då kan du numera göra en så kallad orosanmälan via en e-tjänst. E-tjänsten kan även användas av den...