Nyheter

Publicerad 27 november 2020 12:02 Följ Hållbarhetsbloggen I hållbarhetsbloggen får du ta del av Växjö kommuns hållbarhetsarbete och arbetet med hållbarhetsprogrammet. Här kan du som invånare, besökare eller företagare veta hur du kan bidra till ett hållbart...
Publicerad 27 november 2020 10:13 Växjöpolitiker för fram kommunens hållbarhetsarbete internationellt Växjö kommuns Cheryl Jones Fur (MP) har åter valts in i ICLEI Europas styrelse. Hon blir där ansvarig för arbetet kring biologisk mångfald.
Publicerad 27 november 2020 09:00 Vi förbättra gångvägen utmed Växjösjön Under vecka 49 och 50 kommer kommunen att göras underhållsarbete vid Växjösjön för att förbättra gångvägen utmed sjön.
Publicerad 26 november 2020 11:30 Växjö kommun ansöker om lokalt besöksförbud Växjö kommun har lämnat in en ansökan om lokalt besöksförbud på särskilda boenden för äldre hos Folkhälsomyndigheten. Kronobergs län och Växjö kommun har en brant kurva när det kommer till smittspridn...
Publicerad 25 november 2020 07:39 Extra stöd till samlingslokaler Föreningar som driver samlingslokaler på landsbygden och i kommunens tätorter kommer nu få tillgång till ett extra driftsbidrag. Det föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott på sitt möte under tisdagen...
Publicerad 24 november 2020 13:30 Extra ägartillskott till Huseby bruk Med anledning av coronapandemin har Huseby Bruk AB ett svårt ekonomiskt läge. Idag föreslog därmed kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunfullmäktige ska bevilja ett extra ägartillskott på 510 000 k...
Publicerad 24 november 2020 09:18 Digitala föreläsningar om psykisk ohälsa Du som möter unga människor med psykisk ohälsa i ditt jobb eller du som anhörig, vän eller intresserad av frågorna kan du ta del av digitala föreläsningar om unga och psykisk hälsa.
Publicerad 24 november 2020 07:49 Växjöbyggnader lyser i orange – för kvinnors skull Den 25 november och fram till och med den 29 november kommer flera byggnader i centrala Växjö att belysas orange. På så sätt vill Växjö kommun, i samarbete med Vöfab och Växjöbostäder, visa sitt ställ...
Publicerad 20 november 2020 09:09 Läs så många böcker och titta på så många filmer du vill – utan kostnad, året ut Nu när biblioteken inte kan vara den mötesplats vi vill vara så ger vi dig en större möjlighet att låna hemifrån.
Publicerad 18 november 2020 15:20 Distansundervisning förlängs för delar av Katedralskolan Sedan vecka 46 har Katedralskolan haft distansundervisning. Åtgärden skulle gälla i två veckor initialt för att bryta den pågående smittspridning som pågick. Efter en utvärdering beslutade utbildnings...
Publicerad 18 november 2020 10:00 Extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB Kommunfullmäktige kommer ta beslut om 8,4 miljoner kronor i extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB. Bolaget som ägs av Växjö kommun, Alvesta kommun och Region Kronoberg har på grund av den rå...
Publicerad 18 november 2020 09:00 Den 19 november är det Världstoalettdagen En officiell FN-dag med syfte att uppmärksamma hur livsviktigt det är med toaletter. För oss i Sverige är toaletter och rent vatten en självklarhet, men det är ändå viktigt att alla tar sitt ansvar fö...
Publicerad 18 november 2020 07:00 Budget för 2021 beslutad på kommunfullmäktige Under gårdagskvällen beslutade kommunfullmäktige om Växjö kommuns budget för 2021. Det var majoritetens, de Blågrönas, budgetförslag som röstades igenom under mötet.
Publicerad 17 november 2020 13:09 Ny landsbygdsplan för en attraktivare kommun Kommunfullmäktige tog den 17 november beslut om en ny landsbygdsplan för Växjö kommun. Planen anger den strategiska riktningen för landsbygdsutvecklingen i kommunen och tydliggör prioriterade utveckli...
Publicerad 16 november 2020 09:56 Bli familjehem Vi söker familjer som, under kortare eller längre perioder, kan öppna sitt hem för ett barn eller en tonåring som behöver bo i familjehem eller jourhem.
Publicerad 13 november 2020 13:21 Digitala programträffar på Kungsmadskolan vecka 47 Under vecka 47 anordnar Kungmadskolan digitala programträffar där framtida gymnasieelever och vårdnadshavare kan delta via länk.
Publicerad 13 november 2020 09:05 Besöksstopp på särskilda boenden för äldre Växjö kommun inför nu ett tillfälligt lokalt besöksstopp på de särskilda boendena för att skydda våra äldre och mest utsatta från en smittspridning av Covid-19.
Publicerad 12 november 2020 17:19 Vill ditt företag bygga bostäder i Bredvik? Nu startar en markanvisningstävling för fastigheterna Vinden 1, Molnet 1 och Vädret 1 i Bredvik, Växjö stad. Samtliga fastigheter gör det möjligt för bostadsbebyggelse och är en del av utbyggnaden för...
Publicerad 12 november 2020 14:49 Cirka 20 miljoner satsas på skolverksamhet och personal Mer pengar till utbildning – det kommer utbildningsnämnden klubba igenom på sitt nämndssammanträde nästa vecka där läromedel och personal prioriteras.
Publicerad 12 november 2020 13:36 Hur ska Västra Mark utvecklas? Växjö kommun håller på att ta fram ett planprogram för sydöstra delen av verksamhetsområdet Västra Mark. Planprogrammet ska göra det möjligt att skapa en attraktiv stadsdel med en kombination av bostä...
Publicerad 12 november 2020 08:00 Växjö kommun söker intressenter som vill driva Ekobacken Växjö kommun söker intressenter som vill driva och utveckla Ekobacken under 2021. Verksamheten ska fortsatt vara en ekologisk stadsodling med fokus på mat, möten, kunskap och rekreation. Sista dag för...
Publicerad 11 november 2020 17:00 Sverigedemokraternas förslag till budget 2021 Idag presenterade Sverigedemokraterna sin budget 2021 för Växjö kommun under namnet "Stabilitet, trygghet och sammanhållning". Den största satsningen vill Sverigedemokraterna göra på skola och omsorg.
Publicerad 11 november 2020 13:09 Kommunfullmäktige om Växjö kommuns budget 2021, coronapandemin och ny landsbygdsplan Tisdagen den 17 november sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet, i första hand via vår webbsändning eller i andra hand på plats, så länge man är fri...
Publicerad 11 november 2020 13:05 Bygglov klart för Växjös nya station och kommunhus Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat att de inte ger prövningstillstånd på överklagan om bygglov för Växjös nya station och kommunhus. Detta innebär att det nu finns ett lagakraftvunnet bygg...
Publicerad 11 november 2020 13:00 Ingen avgift för uteservering under vintern Växjö kommun har beslutat att ta bort avgiften för uteservering under vintersäsongen. Syftet är att stötta de lokala företagen och underlätta coronasäker servering.
Publicerad 10 november 2020 16:50 Ny järnvägsbro byggs i Bäckaslöv Arbetet med nya området Bäckaslöv pågår för fullt. Trafikverket och Växjö kommun arbetar för tillfället med att förbereda vägar i nya bostadsområdet och under veckan kommer en ny järnvägsbro att lyfta...
Publicerad 10 november 2020 14:27 Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget 2021 Idag presenterar Vänsterpartiet och Socialdemokraterna sin budget för Växjö kommun 2021 under parollen ”Ett jämlikt Växjö”. Den största satsningen vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägga på s...
Publicerad 9 november 2020 08:58 Renovering av muren i Räppe hamn Växjö kommun renoverar just nu delar av hamnen i Räppe. Det är en mur på den östra sidan som har rasat på flera ställen och kan vara en risk för personer som vistas i närheten.
Publicerad 6 november 2020 16:38 Katedralskolan inför distansundervisning efter ökad smittspridning Efter gårdagens besked med lokala, skärpta råd i Kronobergs län har Växjö kommun gått igenom vilka verksamheter som i nuläget kan hålla öppet och samtidigt följa råden. Samtidigt har smittläget på Kat...
Publicerad 6 november 2020 10:00 Så hanterar vi höstlöven Hösten är här och med den faller löven från träden. På många ställen låter vi löven ligga kvar, men på andra ställen väljer vi att ta bort dem.
Publicerad 6 november 2020 09:07 Allmänhetens åkning i ishallen ställs in till och med 26 nov Med tanke på de skärpta allmänna råd som nu införts i Kronobergs län ställs tiderna då man kan åka skridskor inomhus i Arenastaden in.
Publicerad 5 november 2020 15:06 ​Åtgärder i Växjö kommun efter lokala särskilda råd Idag införde Folkhälsomyndigheten skärpta allmänna råd i Kronobergs län fram till 26:e november. Växjö kommun vidtar nu åtgärder i verksamheterna för att minska smittspridningen av covid-19.
Publicerad 5 november 2020 14:19 Beslut om utreseförbud utifrån lagändring i LVU Nämnden för arbete och välfärd tog idag beslut om ny arbetsgång när det gäller utreseförbud utifrån en lagändring i LVU.
Publicerad 4 november 2020 10:00 Nya taxor och tider för parkering i Växjö från den 1 januari 2021 Från och med 1 januari 2021 justeras den avgiftsbelagda parkeringen i Växjö. I zon 1 blir timtaxan oförändrad, men tiden för avgift förlängs på vardagarna. I zon 2 höjs timtaxan. Det blir fortsatt för...
Publicerad 3 november 2020 15:12 Växjö kommun förlänger stödåtgärder för föreningar och deras fastighetsbolag till juli 2021 I mars 2020 tog kommunen beslut om att bevilja föreningsägda fastighetsbolag på Arenastaden amorteringsbefrielse på lån från Växjö kommun som en åtgärd för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av c...
Publicerad 3 november 2020 13:44 Blågrönas förslag till budget presenterad Idag presenterade majoriteten i Växjö kommun sin budget för 2021. Prognoserna för kommande år visar på fortsatta utmaningar för kommunsektorn kopplat till demografi, skatteintäkter och sysselsättning....