Nyheter

Publicerad 31 mars 2020 16:11 Läs- och terapihundar inom omsorgen och skolan Läs- och terapihundar ska vid behov kunna användas inom omsorgen och inom skolan i Växjö kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att genomföra en upphandling av aktörer som erbjuder tjän...
Publicerad 31 mars 2020 15:05 Besöksförbud på våra särskilda boenden Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen från och med 1 april. Beslutet är generellt och gäller alla boenden, både kommunala och privata.
Publicerad 31 mars 2020 14:58 Korttidsboendet Furutåvägen 9B är årets arbetsplats Årets arbetsplats i Växjö kommunkoncern 2019 är korttidsboendet för ungdomar på Furutåvägen 9B. Verksamheten, som ligger inom omsorgsförvaltningen, erbjuder ungdomar med funktionsnedsättning miljöomby...
Publicerad 31 mars 2020 09:03 Utställning av konstsamling förlängs - försäljning flyttas fram På lördag 4 april öppnar utställningen Ur samlingen på Växjö konsthall. Utställningen består av ett brett urval av konstverk som tidigare funnits i kommunhuset i Växjö. Efter utställningen var tank...
Publicerad 30 mars 2020 11:36 Kommunstyrelsen och nämnderna håller sina möten digitalt Växjö kommun kommer på grund av coronapandemin att genomföra sammanträden på distans för att hindra smittspridningen av viruset.
Publicerad 30 mars 2020 09:10 Belysning på väg 25 i Växjö släcks för att gynna fladdermössen Nära vattnet i området Helgevärma i Växjö, finns en väldigt populär plats för fladdermöss. Väg 25 går rakt igenom området, och vägbelysningen därifrån stör fladdermössen och hindrar dem från att korsa...
Publicerad 26 mars 2020 16:48 Beslut om bygglov för ny- och ombyggnation av Lammhults skola Byggnadsnämnden beslutade idag, torsdagen den 26 mars, om bygglov till den planerade om- och tillbyggnaden av Lammhults skola. Slutgiltigt beslut för om- och tillbyggnationen tas av kommunfullmäktige...
Publicerad 26 mars 2020 16:24 Detaljplan för Norra Öjaby ska ut på granskning igen – strandskyddet upphävs inte Detaljplanen Öjaby 9:4 m.fl. som ligger i norra delen av Öjaby var ute på granskning förra våren. Efter de synpunkter som kommit in har förslaget omarbetats och Växjö kommuns förslag är nu att inte up...
Publicerad 26 mars 2020 16:06 Uppdrag: pröva byggnation av fler bostäder inom Domprostemossen 2 Växjöbostäder vill ändra den gällande detaljplanen Domprostemossen 2 för att kunna bygga fler bostäder. Byggnadsnämnden gav idag uppdrag att påbörja arbetet med att pröva gällande plan.
Publicerad 26 mars 2020 08:40 Växjölöftet omställning – samverkan för att stötta varslade Växjöbor I svallvågorna av corona och covid-19 drabbas Växjöbor även ekonomiskt; permitteringar när handeln sviktar, besöksnäringen får avbokningar och det blir oroligt hos många anställda och arbetsgivare. Vä...
Publicerad 26 mars 2020 08:00 Inget Valborgsfirande till följd av corona På grund av rådande omständigheter till följd av coronaviruset ställs Växjö kommuns Valborgsmässofirande in i år.
Publicerad 25 mars 2020 12:53 Stort engagemang när Växjö kommun skapar kompetensbank Växjö kommun gör just en inventering av kompetenser bland sina medarbetare. Syftet med inventeringen är att skapa en kompetensbank för att vara förberedda om det skulle bli ett läge där det saknas per...
Publicerad 25 mars 2020 12:14 Fakturor för livsmedelskontroll automatiskt förlängda till 30 juni Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen hårt. Med anledning av detta är fakturor för livsmedelskontroll förlängda med sista betalningsdatum 30 juni.
Publicerad 24 mars 2020 16:06 Permittering och barnomsorgsplats Har du som vårdnadshavare blivit permitterad från ditt arbete har du rätt till 15 timmar i förskolan. Du uppmanas dock att ha barnen hemma om du har möjlighet.
Publicerad 23 mars 2020 16:59 Växjö kommun hjälper till – producerar efterfrågad skyddsutrustning till vården Det råder brist på skyddsutrustning inom vård och omsorg. För att avhjälpa bristen kommer arbetsmarknadsanställda, deltagare i daglig verksamhet och personer som tar emot ekonomiskt bistånd att produc...
Publicerad 23 mars 2020 15:53 Ny prognos för Växjö station och kommunhus Växjö kommuns externa konsult, Ernst & Young, har gjort sin första sammanställning för byggnationen av Växjö station och kommunhus för 2020. Prognosen visar på minskad prognostiserad summa jämfört med...
Publicerad 23 mars 2020 14:05 Ytterligare åtgärder för att underlätta för restaurangerna i kommunen ​För att underlätta för företag inom restaurangbranschen som drabbas hårt av coronaviruset tidigarelägger Växjö kommun nu möjligheten för företagen att öppna sin uteservering. Växjö kommun tar också b...
Publicerad 20 mars 2020 15:37 Aktuell information från våra verksamheter Just nu sprids information om coronaviruset. Här kommer ett förtydligande kring läget i några av våra verksamheter. Vi bevakar frågorna noggrant och är förberedda på nya nationella beslut och riktlinj...
Publicerad 20 mars 2020 13:52 Växjö kommun tar omtvistad fråga om vägbelysning till regeringen Regeringen bör se till att Trafikverket tar sitt ansvar för vägbelysningen utmed riksväg 27 genom Bramstorp, söder om Växjö. Det menar Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö, som i ett br...
Publicerad 20 mars 2020 12:00 Vatten och klimat i årets tema för Världsvattendagen Vi uppmärksammar Internationella Världsvattendagen som infaller varje år den 22 mars. Temat för 2020 är Vatten och klimatförändring.
Publicerad 20 mars 2020 10:36 Earth Hour 28 mars - gatubelysning släcks i Växjö tätort Lördagen den 28 mars är det Earth hour. Växjö kommun stöder denna globala klimamanifestation genom att släcka gatubelsyningen i Växjö tätort mellan klockan 20.30-21.30.
Publicerad 19 mars 2020 12:04 Hjälp oss genom att meddela frånvaro Vi har just nu hög frånvaro i våra förskolor och grundskolor. Det gör att det blir väldigt svårt för oss att planera hur vår personal ska jobba om du som vårdnadshavare inte meddelar oss frånvaron. Vi...
Publicerad 18 mars 2020 16:45 Åtgärder för att ge stöd samt underlättar för det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen hårt. Växjö kommun ser att det krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder för att undvika konkurser, stora uppsägningar och dä...
Publicerad 17 mars 2020 14:04 Drottninggatan och Södra Järnvägsgatan färdigställs under våren/sommaren Nu startar arbetena med att göra klart Drottninggatan och Södra Järnvägsgatan. Drottninggatan kommer att färdigställas med belysning, gångbanor och trädplantering. Utmed Södra järnvägsgatan blir det n...
Publicerad 17 mars 2020 13:23 Distansundervisning införs för gymnasieskolor 19 mars Idag tog utbildningsnämnden i Växjö kommun beslut att införa distansundervisning för kommunens gymnasieelever från och med torsdag 19 mars. Beslutet gäller tills vidare men omfattar inte den kommunala...
Publicerad 17 mars 2020 11:54 Föräldralediga och arbetslösa uppmanas ha barn hemma från förskola och fritidshem Låt ditt barn stanna hemma från förskola och fritidshem om du är föräldraledig eller arbetslös. Detta uppmanar Anders Elingfors, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Växjö kommun, i ett besl...
Publicerad 16 mars 2020 16:03 Kommunfullmäktige sammanträder den 24 mars Kommunfullmäktige kommer att genomföra ett kort sammanträde den 24 mars i Utvandrarnas hus. Det beror på att kommunfullmäktige behöver ta beslut om att ledamöter och ersättare ska kunna delta vid fram...
Publicerad 16 mars 2020 15:59 Växjö kommun följer upp coronavirusets effekt på näringslivet Växjö kommun följer utvecklingen av coronaviruset (covid-19) och har under måndagen skickat ut ett formulär till delar av näringslivet för att få en lägesbild av hur situationen med coronaviruset påve...
Publicerad 16 mars 2020 15:53 Väderskyddet över Växjös station och kommunhus tas ned Väderskyddet som har skyddat Växjö station och kommunhus från väder och vind sedan i april 2019 kommer att börja tas ned med beräknad start fredagen den 20 mars.
Publicerad 13 mars 2020 15:00 Vattenläget bättre men det är fortsatt höga nivåer Den senaste tidens väder har gjort att tillflödet till sjöar och vattendrag har minskat. Det höga vattenståndet har kulminerat, men nivåerna är fortfarande höga i Helgasjön och Salen, samt längs vatte...
Publicerad 13 mars 2020 14:52 Växjö kommun ställer in flera evenemang och publika sammankomster ​Växjö kommun som organisation ska medverka till att minska smittspridningen i samhället. Därför har kommunen idag beslutat att ställa in evenemang och publika sammankomster.
Publicerad 13 mars 2020 13:11 Växjö kommun sätter in åtgärder för att mildra ekonomiska konsekvenser för föreningar Kommunstyrelsens arbetsutskott hade idag ett extrainsatt sammanträde med anledning av den rådande situationen med covid-19. Förutom att få en gemensam lägesbild och genomgång beslutade man även att be...
Publicerad 12 mars 2020 12:55 SMHI utfärdar klass 2-varning SMHI har utfärdat en klass 2-varning för hela Kronobergs län. Se över lösa föremål utomhus, plocka in eller förankra dem. Om ni ska ut och röra er under dagen eller kvällen, var försiktiga, se upp för...
Publicerad 11 mars 2020 16:37 Uppdrag: titta på förutsättningar för eventuell flytt av verksamheter till ändamålsenliga lokaler Ett par verksamheter på omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt förvaltningen för arbete och välfärd är idag trångbodda och är i behov av mer ändamålsenliga lokaler. Kommunstyrelsens ordfö...
Publicerad 11 mars 2020 11:00 Ett steg närmare en tryggare vattenförsörjning i Braås Växjö kommun har idag lämnat in ett underlag till Länsstyrelsen inför miljöprövning av ett förslag om ändrad vattenförsörjning för Braås. Med den nya lösningen ökar kapaciteten för vattenförsörjningen...
Publicerad 10 mars 2020 16:30 Växjö kommun laddar för framtiden En ökad elektrifiering bidrar till ett hållbart samhälle. En ny laddinfrastrukturplan pekar ut lämpliga platser för cirka 400 laddstationer runt om i kommunen.
Publicerad 10 mars 2020 15:20 Förslag på garanti för äldres tillgång till anpassat boende ska tas fram Kommunstyrelsen beslutade idag att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag på hur en lokal modell för garanti för äldres tillgång till anpassat boende kan se ut.
Publicerad 9 mars 2020 13:04 Simskola för ditt barn i sommar I sommar kan ditt barn lära sig att simma i kommunens simskola. Barn födda år 2014 får gå i simskolan kostnadsfritt. Simskolan kommer att vara i Växjö simhall och utomhus i de olika friluftsbaden i ko...
Publicerad 9 mars 2020 08:00 Digital tidbokning till studie- och yrkesvägledare På ett enkelt sätt kan du från och med idag själv boka en tid som passar dig hos studie- och yrkesvägledare för vuxenutbildningar.
Publicerad 9 mars 2020 07:19 Parkettens deltagare ställer ut på Stadsbiblioteket Nu är det dags för deltagarna på Parketten att ställa ut sina alster. Alla Växjöbor bjuds in till Vernissage 9 mars, mellan klockan 14 och 17, på Stadsbiblioteket i Växjö.
Publicerad 6 mars 2020 16:25 Mark- och miljödomstolen ger dispens för knäroten i Hagavik Mark- och miljödomstolen har idag meddelat att de ändrar länsstyrelsens beslut om dispens för att flytta den fridlysta orkidén knärot.
Publicerad 4 mars 2020 17:02 Utredning om hållbara och ändamålsenliga lokaler för träningsskolan Under utbildningsnämndens sammanträde idag beslutades att utbildningschef Anders Elingfors får uppdraget att undersöka framtida lösningar för Växjö kommuns träningsskolas lokaler.
Publicerad 3 mars 2020 17:38 Ett steg närmare ny verksamhetsmark vid Nylanda Arbetet med att ta fram ny verksamhetsmark vid Nylanda, nära Småland Airport, pågår. Idag tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att sälja del av kommunens markinnehav i Nylanda till bolaget Hov...
Publicerad 2 mars 2020 16:03 Nu kan du ansöka om bygglov via e-tjänst För att göra det enklare att ansöka om bygglov lanseras idag kommunens e-tjänst för bygglov, anmälan, förhandsbesked och strandskydd. Via kommunens nya e-tjänst kan du utföra och följa dina ärenden he...
Publicerad 2 mars 2020 13:00 Malin Engström fortsätter som förvaltningschef på tekniska förvaltningen Nu är det klart att Malin Engström som sedan sommaren 2019 varit tillförordnad förvaltningschef på tekniska förvaltningen, kommer fortsätta leda förvaltningen.