Nyheter

Publicerad 29 oktober 2020 16:54 De får årets Byggnadspris och Träbyggnadspris ​Nu är det klart vilka som får årets byggnadspris och träbyggnadspris. Årets byggnadspris går till Transformatorstationen Vattentorget och Vallvikens förskola tar hem årets träbyggnadspris.
Publicerad 29 oktober 2020 15:06 13 villatomter till försäljning i Bredvik Växjö kommun erbjuder nu 13 nya villatomter i Växjö till försäljning. Tomterna finns i området Bredvik som ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand.
Publicerad 29 oktober 2020 08:01 Flera satsningar på ökad trivsel och attraktivitet i Växjö kommun Renovering och upprustning av lekplatser, målning av övergångsställen och trivselbelysning. Det är några exempel på åtgärder Växjö kommun planerar att genomföra under 2020 för att öka trivseln och att...
Publicerad 27 oktober 2020 09:00 Nya regler om rapportering av farligt avfall Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. D...
Publicerad 26 oktober 2020 15:12 Cirkulationsplatser ska göra korsningar på väg 30 säkrare Arbetet med kommunens nya verksamhetsområde i Nylanda pågår för fullt. Under veckan börjar Trafikverket ombyggnaden av väg 30 med två nya cirkulationsplatser för att skapa trygga och säkra anslutninga...
Publicerad 23 oktober 2020 11:15 Tillfälligt extrastöd för kultur- och fritidsföreningar I syfte att stärka, utveckla och skapa bättre förutsättningar för Växjö kommuns föreningsliv erbjuder Växjö kommun nu möjlighet för kultur- och fritidsföreningar att söka extrapengar för att möjliggör...
Publicerad 23 oktober 2020 10:00 Våtservetter orsakar avloppsstopp Skräp i avloppet orsakar stora problem med återkommande stopp i kommunala avloppsledningar och pumpstationer. Anledningen är att fel saker spolas ner i avloppet, till exempel våtservetter. Det ger onö...
Publicerad 23 oktober 2020 08:03 Växjö vill bli årets landsbygdskommun Varje år delar riksorganisationen Hela Sverige ska leva, ut utmärkelsen Årets kommun till en kommun som på ett engagerat och framgångsrikt sätt arbetar för att hela kommunen ska leva. Växjö kommun har...
Publicerad 22 oktober 2020 12:55 Flera satsningar på trygghets- och brottsförebyggande åtgärder i Växjö kommun Ökad närvaro av vuxenvandrare och fältarbetare i Araby och trygghetsanalyser av den fysiska miljön på vissa skolor. Det är några exempel på åtgärder Växjö kommun planerar att genomföra under 2020 för...
Publicerad 22 oktober 2020 09:30 Växjö station och kommunhus får Miljöbyggnad guld Växjö station och kommunhus är nu kvalificerat enligt certifieringen Miljöbyggnad guld. Det är den högsta miljöcertifieringen en byggnad kan få och ges till byggnader med uttalad miljöprofil.
Publicerad 21 oktober 2020 07:49 Nya riktlinjer för konst vid byggnation Under gårdagens möte tog kommunfullmäktige beslut om nya riktlinjer för den så kallade enprocentregeln. Enprocentregeln innebär att en procent av byggkostnaden vid ny-, om- och tillbyggnad ska gå till...
Publicerad 20 oktober 2020 16:04 Debatt på Det fria ordets hus Det fria ordets hus bjuder in till diskussion onsdag 21 oktober klockan 18.00. Temat för kvällen är yttrandefrihet och konstnärliga uttryck
Publicerad 20 oktober 2020 14:00 Anita och Bengt Albertson får årets Borgmästarmedalj Anita och Bengt Albertson får ta emot 2020 års Borgmästarmedalj för sitt internationella biståndsarbete. Det är tredje gången Bo Frank (M), borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande uppmärksammar...
Publicerad 19 oktober 2020 09:03 Åtgärder ska hålla fåglar borta från nya station och kommunhuset Efter sommaren upptäcktes att fåglar bosatt sig på taket på Växjös nya station och kommunhus. För att förebygga så att detta inte händer igen håller så kallade fågelpiggar nu på att installeras på tak...
Publicerad 16 oktober 2020 11:26 Enkätundersökning om framtidens boende i Växjö kommun För att kartlägga vilka intressen, behov och önskemål som finns kring framtida hyres- och ägarlägenheter genomförs nu en enkätundersökning om framtidens boende i Växjö.
Publicerad 15 oktober 2020 08:04 Kommunfullmäktige om investering i kollektivtrafikfält, delårsrapport och ny landsbygdsplan Tisdagen den 20 oktober sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet, i första hand via vår webbsändning eller i andra hand på plats, så länge man är fris...
Publicerad 14 oktober 2020 13:00 Drönarfotografering i närheten av Bäckaslöv Torsdagen den 15 oktober kommer Växjö kommun genomföra flygfotografering med drönare i närheten av Bäckaslöv.
Publicerad 14 oktober 2020 10:07 Detaljplanen för Hagavik etapp 3 ute på granskning Inom Hagavik i Växjö, planeras för bland annat ny högstadieskola och bostäder. Nu finns ett förslag till ny detaljplan för Hagavik etapp 3 ute på granskning.
Publicerad 14 oktober 2020 08:29 Växjö kommun aktualiserar höghastighetsfrågan Trafikverket fick i juni i uppdrag av regeringen att redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter om nya stambanor för höghastighetståg. I och med detta aktualiserar Växjö kommun nu frågan återig...
Publicerad 13 oktober 2020 10:49 Vill ditt företag bygga flerbostadshus i Braås? Växjö kommun har tagit fram nio villatomter och två flerbostadshustomter i en första etapp av ett nytt bostadsområde vid sjön Örkens västra strand i Braås. Nu finns det möjlighet att lämna intresseanm...
Publicerad 12 oktober 2020 16:26 Chatta om förslaget för nya sjukhuso mrådet Växjö kommun har tagit fram ett första förslag till ny detaljplan för området i Räppe där Region Kronoberg planerar för ett nytt akutsjukhus och du kan lämna synpunkter på förslaget. Den 13 oktober ka...
Publicerad 9 oktober 2020 10:17 Cyklisterna i Växjö är mer nöjda med cykelmöjligheterna i kommunen Resultatet i årets Cyklistvelometer är färdigt och för Växjös del visar det en tydlig förbättring jämfört med föregående mätning.
Publicerad 8 oktober 2020 08:00 Fler jobbplatser för ungdomar trots coronapandemin Trots coronapandemin, som gjorde att omsorgen inte kunde ta emot ungdomar, har Växjölöftet Sommar ändå fått fler jobbplatser än planerat och föregående år. 500 ungdomar har varit sysselsatta i sommar...
Publicerad 7 oktober 2020 13:51 Växjö växer visar byggnationer och kommunens kommande utveckling Nu är webbsidan Växjö växer lanserad. Växjö växer är en ny digital samlingssida för det som kommunens förvaltningar och bolag gör för att utveckla staden och kommunen.
Publicerad 7 oktober 2020 10:52 Kommunen efterlyser byggnader med underspända limträbalkar Efter ett takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. Växjö kommun har därmed påbörj...
Publicerad 7 oktober 2020 08:29 Fortsatt sopsaltning på gång- och cykelvägar ​Eftersom tekniska nämnden visat ett minusresultat på 10,4 miljoner kronor för 2020 togs en åtgärdsplan fram för att få budgeten i balans. Åtgärdsplanen innehöll bland annat minskad ambitionsnivå för...
Publicerad 6 oktober 2020 16:41 Chatta och gå på vandring - tyck till om förslaget för nya sjukhuso mrådet Växjö kommun har tagit fram ett första förslag till ny detaljplan för området i Räppe där Region Kronoberg planerar för ett nytt akutsjukhus och du kan lämna synpunkter på förslaget. Den 11 oktober ka...
Publicerad 6 oktober 2020 13:55 Växjö kommun vill anställa läkare – skriver till regeringen Idag får kommuner inte anställa läkare inom hemvården och äldreomsorgen. För att öka kvaliteten för Växjöborna vill kommunstyrelsen nu att kommunchef Monica Skagne skriver till regeringen om att få bl...
Publicerad 5 oktober 2020 13:49 Kranvattentävlingens regionfinal i Växjö avgjord Växjös goda vatten räckte inte till finalplats, men vi gratulerar Halmstad och Höganäs och önskar lycka till i riksfinalen.
Publicerad 2 oktober 2020 11:34 Upphandlingsskola för företagare Som ett led i satsningen att förbättra näringslivsklimatet och öka kommunikationen med näringslivet intensifierar Växjö kommun dialogen med företag. Det görs genom en digital träff med fokus på upphan...
Publicerad 2 oktober 2020 09:05 Växjö värd för årets Kranvattentävling Vilken kommun har det godaste kranvattnet? Måndag den 5 oktober genomförs den första av 10 regionfinaler i Svenskt Vattens kranvattentävling på Teleborgs slott i Växjö. Växjö kommun är med och tävlar...
Publicerad 1 oktober 2020 16:34 Reparationsarbeten på norra sidan av Västerbron den 5–16 oktober Den 5–16 oktober kommer Peab, på uppdrag av Växjö kommun, göra betongreparationer på Västerbron vilket gör att området närmast hissen på norra sidan av Västerbron måste stängas av.
Publicerad 1 oktober 2020 10:47 Skolsystemet Saits stängs för underhåll Systemen Extens, Saits och IST lärande stängs för underhåll från 1 oktober klockan 18.00 till den 6 oktober klockan 07.00. IST lärande förskola kommer eventuellt behöva stängas ytterligare 2 dagar och...