Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Max 3 timmar på fler parkeringar i centrum

Växjö kommun inför 3-timmarsparkering på Västra Esplanaden och del av Skolgatan. Detta görs för att förbättra tillgängligheten till de allmänna parkeringsplatserna i Växjö centrum.

Arbetet är en del av den parkeringsstrategi som antogs av Växjö kommun 2015 med syfte att förbättra parkeringssituationen och öka tillgängligheten i Växjö centrum. Under våren 2017 infördes bland annat 3-timmarsparkering i området kring lasarettet.

Med 3-timmars parkering på del av Skolgatan och Västra Esplanaden är tanken att rotationen ska öka på parkeringarna i området närmast centrum samt biblioteket, kommunhuset och vårdcentralen Centrum.

Under hösten 2017 kommer vi att se över parkeringarna på Väster och Öster.

Mer information om parkering och den nya parkeringskartan

Senast uppdaterad: 10 februari 2022