Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nya tomter till försäljning på Vikaholm

Nu släpper Växjö kommun 8 nya tomter till försäljning på Vikaholm genom anbud utan budgivning till den kommunala tomtkön.

Tomterna ligger i kvarteret Tamburen, Takfoten och Takstolen. Fjärrvärme har dragits fram till Takstolen 1 till 6. För Tamburen 6 och Takfoten 1 förbinder du dig att bygga lågenergihus. Alla tomter är grovterrasserade. Sista dagen för inlämning av anbud är fredagen den 29 september klockan 12.00.

Lördagen den 16 september klockan 10.00 har du möjlighet att se tomterna och få mer information om området. Samling på Vikaholms torg.

 Läs mer om tomterna, anbudsförfarandet och hur du går tillväga

Senast uppdaterad: 10 februari 2022