Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Asfaltering på Lärkgatan och Norra Esplanaden

På torsdag och fredag, 7-8 september, kommer det att läggas ny asfalt på flera parkeringar på väster.

På torsdag asfalteras förlängningen av Norra Esplanaden och Lärkgatan i öst-västlig riktning. 

På fredag asfalteras Lärkgatan i nord-sydlig riktning.

Under tiden asfaltering pågår hänvisar vi till parkeringen vid kvarteret Fabriken, bakom Polishuset.

Tack för att du tänker på allas säkerhet och håller nere hastigheten när du passerar arbetsområdena.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022