Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

APP bygger Hovs Park - framtidens boende för äldre

Idétävlingen för området vid nuvarande Hovslund i centrala Växjö är nu slutförd och juryn har utsett ett vinnande bidrag. Och vinnare är företaget APP och deras bidrag Hovs park.

Efter Växjös kommunfullmäktiges beslut att området kring nuvarande Hovslund ska utvecklas till en plats för äldre med olika boendeformer, service och med ett brett aktivitetsutbud, tog en idétävling vid, i mars 2017. Externa aktörer har fått möjlighet att presentera ett koncept för hur de anser området kan gestaltas, drivas och ägas. Ett krav har också varit att aktörerna ska bygga en ny förskola i området.

De bidrag som kommit in har nu bedömts av en jury bestående av Catharina Winberg (M), Tony Lundstedt (S), Anders Bengtsson (C), Julia Berg (S), Ewa Ekman, förvaltningschef omsorgsförvaltningen, Carina Herbertsson, projektchef på Växjöbostäder, Henrik Wibroe, stadsarkitekt och Ove Dahl, projektledare på Växjö kommun. Juryns motivering till det vinnande förslaget lyder:

APP:s förslag bedöms uppnå de uppsatta kriterierna som krävs för en bärande projektidé för helheten. Förslaget skapar ett nytänkande med ett helhetsperspektiv med en modern byggnation där byggnaders placering och grönstrukturer ger en harmoni både för omgivningen samt inom fastigheten. Projektet följer uppsatta krav kring boendeformer mm. Utifrån hållbarhetsperspektivet ser vi att projektet ligger helt i linje med den målbild Växjö kommun har för sina miljöambitioner. Utmaningar finns kring p-lösningar och angöringar men är något som bedöms som möjligt att lösa. Förslaget ligger helt i linje med den vision som framarbetats för framtidens boende för äldre.

- Hovs park kommer bli en plats där äldre trivs, utvecklas och finner gemenskap. Här finns förutsättningar både att vara aktiv och hitta rum för stillhet, säger juryns ordförande Catharina Winberg (M).

Växjöbostäder kommer nu att slutförhandla med APP och sedan påbörja försäljningsprocessen. Planerad byggstart blir hösten 2018 och området kommer stå helt klart efter cirka 3 år. Men inflyttning kommer ske succesivt.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022