Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Anläggningsarbete i Strandbjörket i Växjö

Vecka 39 påbörjar vi arbetet med att bygga om anläggningen för dagvatten i lagunerna i Strandbjörket. Vi bygger nya översilningsvallar för att ytterligare förbättra reningen av dagvatten.

Anläggningsarbetet kommer att pågå under september och oktober månad.

Genom att bygga översilningsvallar och plantera nya våtmarksväxter i lagunerna, så kan vi minska mängden fosfor i vattnet. Projektet är en del i arbetet med att skapa god ekologisk status i Växjösjöarna.

I samband med arbetet förekommer lastbilstransporter till och från lagunerna och på gatorna i området. Arbetet kan även påverka framkomligheten för dem som promenerar eller cyklar i Strandbjörket. Var uppmärksam och håll
utkik efter skyltar, och under vissa tider även trafiklotsar, på platsen.

Om du har frågor, kontakta VA-avdelningen, enhetschef Mats Fridlund, tel 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022