Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Detaljplan antagen för andra etappen av Bäckaslöv

Nu har detaljplanen för andra etappen av Bäckaslöv vunnit laga kraft, vilket innebär att området nu får börja bebyggas.

Karta Bäckaslöv etapp två

Schematisk bild av planförslaget.

Här planeras det för 1200 bostäder, kontor/handel, service och en ny grundskola. Nu närmast påbörjas projekteringen av området och därefter kommer infrastrukturen med gator och ledningar att börja byggas ut. Under nästa år kommer de fem första kvarteren att fördelas. Byggnation startar tidigast 2020.

Läs mer om detaljplanen för Bäckaslöv etapp II

Senast uppdaterad: 10 februari 2022