Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjös koldioxidutsläpp minskar igen

Utsläppen av fossil koldioxid per invånare i Växjö fortsätter minska. Mellan 2015 och 2016 minskade utsläppen med hela fyra procentenheter och totalt har de minskat med 58 procent sedan mätningen började 1993.

Växjös mål är att vara en fossilbränslefri kommun år 2030. Den statistik som tas fram varje år bygger på beräkningar av utsläpp från all fossil energi som används och alla fossila drivmedel som tankas innanför kommungränsen.

Förändringen år 2016 jämfört med 2015 beror nästan enbart på att andelen biologiska drivmedel ökar kraftigt i transportsektorn. Trots detta står transporter och arbetsmaskiner för nästan 90 procent av koldioxidutsläppen.

Koldioxidutsläppen från Växjö ligger nu under två ton per invånare. Om övriga växthusgaser som metan och lustgas läggs till, blir siffran tre ton per invånare.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022