Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Del av Sandgärdsgatan avstängd för allmän biltrafik

Avstängd gata

Från och med 16 oktober till och med 1 december kommer del av Sandgärdsgatan att vara avstängd för genomfartstrafik mellan Kronobergsgatan och Kungsgatan.

Anledningen till detta är att Växjö Energi kommer att utföra grävarbete och lägga fjärrvärmeledningar i gatan inför kommande byggnation på norra stationsområdet. Boende utmed gatan kommer att kunna ta sig till och från sin fastighet under arbetets gång. Gående och cyklister kommer kunna ta sig förbi arbetsområdet men det kommer att vara sämre framkomlighet.

Vi uppmanar alla trafikanter att planera sin resa, vara uppmärksamma och följa anvisningarna på plats.

Var rädda om varandra i trafiken.

Läs mer om grävarbetet på Växjö energis webbsida. Länk till annan webbplats.

Läs mer om stadsutvecklingsprojektet Växjö stationsområde.

 

Senast uppdaterad: 17 oktober 2017