Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

160 hektar ny verksamhetsmark i Växjö

Växjö kommun köper ännu mer mark tänkt för företagsverksamhet. Det aktuella området är 160 hektar stort och gränsar till det 200 hektar stora område, ägt av Växjö kommun och Hovs Mark & Maskin, som just nu detaljplaneläggs i nära anslutning till flygplatsen.

Den nya marken ligger i ett efterfrågat läge, nära flygplatsen och nära Alvesta och Växjö vilket gör att många logistikföretag vill etablera sig här. Något som också efterfrågas är större tomter upp till 200 000 kvadratmeter.

I nuläget finns ett hundratal förfrågningar från företag som vill expandera eller etablera sig genom att bygga nytt. I och med det nya markköpet kommer Växjö kommun att kunna erbjuda ett attraktivt läge för många olika typer av företag och skapa möjligheter för företag att växa.

Ärendet om markköp ska upp för beslut på kommunfullmäktige 21 november.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2017