Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun kan få en ny återvinningscentral

Arbetet med att ta fram underlag för en ny återvinningscentral är färdigt. Nästa steg är att Växjö kommun handlar upp en entreprenör som kan bygga den nya återvinningscentralen. Därefter tar tekniska nämnden beslut om investeringen för en ny återvinningscentral. Om investeringen godkänns kommer bygget den nya centralen att påbörjas i april 2018. Målsättningen är att den nya återvinningscentralen kan slå upp portarna i januari 2019.

Växjö växer och med en större stad och ett ökat invånarantal krävs en större återvinningscentral. Den nuvarande återvinningscentralen på Norremark byggdes 1996 och var då dimensionerad för 100 000 besökare om året. Idag besöker över dubbelt så många återvinningscentralen varje år. Den nya återvinningscentralen planeras att byggas strax norr om den nuvarande centralen på Norremark. Tidigare undersökningar som Växjö kommun har genomfört visar att de flesta av kommunens invånare besöker återvinningscentralen på Norremark i första hand.

En ny återvinningscentral kommer att lösa problemen med köbildning. Det planeras även för bättre sortering eftersom det ska finnas plats för fler containrar. Det blir också mer trafiksäkert för både besökare och personal eftersom yrkestrafik ska vara delad från besökstrafik.

Den nuvarande sorteringshallen kommer så småningom att byggas om och användas till återbruksverksamhet.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2017