Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Inventering av VA-anslutningar i Braås

Under vecka 43 och 44 (mellan den 23 oktober och 3 november) utför vi kontroll och inventering av anslutningar till kommunens dagvatten- och spillvattenledningar i Braås. Arbetet utförs av företaget Svapipe AB, på uppdrag av Växjö kommun.

I samband med arbetet behöver personalen beträda tomtmarken på fastigheterna. För att undersöka anslutningarna används rök som tillförs i ledningsnätet utanför husen. Röken tränger sedan upp genom stuprör och brunnar. Röken är en ”teaterrök” och helt ofarlig. Berörda fastighetsägare får särskild information i brevlådan.

Inventeringen gör vi för att lokalisera var tillskottsvatten från nederbörd tränger in i spillvattenledningarna. Genom det kan vi arbeta för att minska belastningen på ledningarna, så att de kan fortsätta fungera och på så sätt minska risken för källaröversvämningar.

Om du har frågor om inventeringen, kontakta oss på 0470- 410 00 eller info@vaxjo.se.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2017