Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Överenskommelse om utveckling av Myresjöhus Arena

I samband med exploatering av Arenastaden för fler bostäder behöver Växjö kommun ta två av områdets bollplaner i anspråk. Växjö kommun och Fotbollsfastigheter i Växjö AB är nu överens om hur kompensationen ska se ut.

Myresjöhus Arena.

För att kompensera fotbollsverksamheten är nu Växjö kommun och Fotbollsfastigheter i Växjö AB överens om att anlägga hybridgräs på Myresjöhus Arena med ekonomisk ersättning från kommunen. Som ersättning kommer Växjö kommun ge Fotbollsfastigheter i Växjö AB en engångsersättning på 4,5 miljoner kronor för att de ska lägga hybridgräs på Myresjöhus Arena samt ett ökat driftbidrag på 100 000 kronor per år. Beslut tas i kommunstyrelsen den 7 november.

Exploateringsprojektet Arenastaden kommer få ett bättre ekonomiskt resultat som helhet samtidigt som användandet av Myresjöhus kommer att öka. Möjligheterna att ge samma förutsättningar för killar och tjejer att bedriva verksamhet på Myresjöhus Arena är också en viktig faktor i övrenskommelsen.

Just nu förhandlar fastighetsbolaget med leverantörer av hybridgräs och samtidigt arbetar kommunen vidare med bostadsplaneringen och siktar på att ha en ny detaljplan klar sommaren 2018.

Läs mer om stadsutvecklingsprojektet Arenastaden

Senast uppdaterad: 10 februari 2022