• Startsida
  • / Nyheter
  • / Uppdaterad tidplan för arbetet på Norra Järnvägsgatan

Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Uppdaterad tidplan för arbetet på Norra Järnvägsgatan

Tidplanen för arbetet på Norra Järnvägsgatan är förskjuten. Detta beror bland annat på arkelogiska utgrävningar på Kronobergsgatan och upptäckta felaktigheter i gamla ritningar.

 Växjö kommun och Växjö Energi lägger ledningar för fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och elnät inför kommande byggnation på norra stationsområdet.  Arbetet är indelat i fem etapper och här nedanför ser du den uppdaterade tidplanen för etapp 2 och 3.

  • Från och med den 25 september till och med den 1 december kommer sträckan från Linnérondellen till korsningen Kronobergsgatan att vara avstängd samt Kronobergsgatan, mellan Sandgärdsgatan och Norra Järnvägsgatan.
  • Från och med den 25 september till och med den 22 december kommer Norra Järnvägsgatan, från Kornobergsgatan fram till och med korsningen Kungsgatan/Norra Järnvägsgatan att vara avstängd.
  • Från och med den 16 oktober till och med 1 december kommer Sandgärdsgatan att vara avstängd för genomfartstrafik mellan Kronobergsgatan och Kungsgatan.

Framkomligheten i området kommer att påverkas under hela byggtiden och periodvis medföra avstängningar, omledningar och andra begränsningar. Gång och cykeltrafiken kommer under delar av tiden att ledas om via Linnégatan – Sandgärdsgatan då det inte är möjligt att passera vid Linnérondellen. Busstrafiken kommer också att behöva ledas om under den här perioden.

Under jul och nyår kommer Norra Järnvägsgatan vara öppen för allmän biltrafik då vi tar en paus i grävarbetet. I januari 2018 återupptar vi arbetet med de två sista etapperna och då kommer även Norra Järnvägsgatan att stängas av permanent.

Vi uppmanar alla trafikanter att planera sin resa, vara uppmärksamma och följa anvisningarna på plats.


Läs mer om stadsutvecklingsprojektet Växjö stationsområde här.
Läs mer om busstrafiken på Länstrafiken Kronobergs webbsida. Länk till annan webbplats.
Läs mer om grävarbetet på VEABs webbsida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022