Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Vinnarna av landskapsvårdspriset har utsetts

2017 års landskapsvårdspris delas mellan Föreningen Köttproduktion Kronoberg (Bonnakött) samt Jäts byalag och Kalsviks sockenråd.

Föreningen Köttproduktion Kronoberg (Bonnakött) får priset för sitt arbete med att öka marknaden för lokalproducerat och ekologiskt kött, som i sin tur ger förutsättningar för fler djur som kan vårda våra småländska naturbetesmarker.

Jäts byalag och Kalsviks sockenråd prisas för sitt arbete med att anlägga
naturstigar som gör det möjligt att vandra genom odlingsmarker, sjöar och skog. Det bidrar till att öka förståelsen och intresset för våra natur- och
kulturvärden.

Landskapsvårdspriset har delats ut sedan 1987 och tilldelas personer som aktivt arbetar med att bevara eller återställa kulturlandskapet. Men det kan också handla om kunskapsspridning och förebyggande åtgärder inom
landskapsvård.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022