Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Tillsyn av avlopp från och med vecka 45

Vecka 45 börjar miljö- och hälsokontoret på Växjö kommun utföra tillsyn på avloppsanläggningar i kommunen. Detta kommer beröra omkring 100 fastigheter detta år och omkring 1200 fastigheter kommande år.

Tillsynen gäller dig med med en anläggning med tekniken infiltration eller markbädd som är från 1995 eller tidigare. Anläggningarna börjar bli äldre och deras funktion kan ha försämrats. Därför vill vi nu kontrollera så att de fungerar som de ska.

Ett väl fungerande avlopp är viktigt för att skydda ditt dricksvatten från föroreningar, såsom kemikalier, bakterier och virus. Det är också viktigt för att hindra näringsämnen från att läcka ut i våra vattendrag och skapa övergödning.

Du som får besök får information inför besöket och också ett protokoll efter besöket som säger om något måste åtgärdas.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022