Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Trädrenovering på Västra Esplanaden

Nu fortsätter arbetet med att rädda lindarna på Västra Esplanaden. Det här är den fjärde och sista etappen och resultatet från de tidigare etapperna visar på mycket goda resultat.

Den här gången är det lindarna mellan Storgatan och Sandgärdsgatan som ska restaureras. De mår dåligt på grund av vatten- och syrebrist. Under några dagar i november kommer vi att lösgöra den hårdpackade ytan, dammsuga marken runt träden och frilägga rotsystemen. Där vi tidigare har gjort de här åtgärderna kan vi se att träden har fått större och kraftigare bladverk och mer bladmassa.

Sex nya lindar kommer att planteras

Träden som står mellan Storgatan och Sandgärdsgatan mår generellt sämre än övriga träd i allén. Efter en besiktning i maj i år visade sig tyvärr sex stycken äldre lindar i den östra delen mot Sandgärdsgatan vara så kallade riskträd, vilket innebär att de kan orsaka skada på person eller egendom. Träden kommer att ersättas av nya lindar som planteras i samband med renoveringen av övriga träd i allén.
Under tiden arbetet med trädrenoveringen pågår kommer det att råda begränsad framkomlighet för bil-, cykel- och gångtrafik i området.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022