Kommunfullmäktige 21 november

Entrén till Utvandrarnas hus, en brun byggnad med flaggstänger.

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde.

Tid: Tisdag den 21 november, klockan 14.00
Plats: Utvandrarnas hus, Växjö

Behandling av bland annat följande ärenden:

  • Ledamöternas och ersättarnas frågestund
  • Information från Lars Idermark, VD och koncernchef för Södra
  • Byggnation av nytt stadshus samt försäljning av befintligt kommunhus
  • Medborgarförslag om att Växjö kommun inför krav på kollektivavtal vid upphandling och inköp
  • Försäljning av del av Laxen 5, Hovslund, Växjö

Allmänhetens frågestund börjar cirka klockan 17:00 (cirka 30 minuter).

Komplett ärendelista finns anslagen i kommunhusets reception (Västra Esplanaden 18) och på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är välkommen!

Kommunfullmäktiges sammanträde kommer att teckentolkas på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2017