Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Hiss tillfälligt avstängd på Västerbron

Från och med vecka 47 till och med vecka 51 kommer hissen på södra sidan av Västerbron att vara avstängd. Detta för att färdigställa torgytan framför bron med värmeslingor och plattor.

Västerbron på stationsområdet

Nu påbörjas sista etappen av arbetet på södra sidan Västerbron.  Den nya trappan som ansluter Södrajärnvägsgatan i Växjö med Västerbron, kommer delvis att öppna upp vecka 47 så att du kan passera över bron.  Behöver du ta hiss till och från norra stationsområdet eller till spår 4 hänvisar vid dig till Klosterbron vid resecentrum.

Vi uppmanar alla att planera sin resa, vara uppmärksamma och följa skyltning på plats.

Västerbrotorg beräknas helt klart till sommaren 2018.​

Bakgrund

Västerbron öppnades sommaren 2014 och är ett nytt stråk som binder samman Centrum med stadsdelen Söder. Det är ett lättare sätt att passera över spåren från väster. Västerbrotorg kommer att bli en plats för resenärer som ska ta sig till och från spåren från Västerbron. Här kommer du även kunna parkera din cykel. Bron och torget är delar av stadsutvecklingsprojektet Växjö stationsområde. 

Läs mer om stadsutvecklingsprojektet Växjö stationsområde

Senast uppdaterad: 10 februari 2022