Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Hushållspapper är vanligaste "fultorkningen"

Visste du att skräp motsvarande nio hushållspappersrullar per person och år spolas ned i Växjö kommun varje år? Inför FNs internationella Världstoalettdag 19 november uppmärksammar vi det skräp som varje år spolas ner i toaletten.

I Växjö kommun orsakar hushållspapper och annat papper, som inte är toalettpapper, stora problem för avloppsledningar, reningsverk och pumpstationer. Mer än två och ett halvt ton skräp spolas ner i toaletterna varje vecka i Växjö kommun.

Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. Det visar en ny undersökning som gjorts av undersökningsföretaget YouGov på uppdrag av branschorganisationen Svenskt Vatten.

- Förutom onödig påfrestning på våra pumpstationer och avloppsreningsverk kan det orsaka stopp i ledningarna och ökade hanteringskostnader, säger Mats Fridlund som är distributionschef på Växjö kommuns VA-avdelning.

Bara toalettpapper ska spolas ner

Undersökningen visar också att svensken torkar sig med annat än toalettpapper i genomsnitt två gånger i månaden och sju av tio spolar ned det de då torkar sig med. En vanlig situation som ligger bakom är att toalettpappret är slut. Oftast blir lösningen på situationen att "fultorka" med hushållspapper, som sedan spolas ned i toaletten. Att hushållspapper är den vanligaste fulspolningen var förväntat, men en stor del av svenskarna känner alltså inte till att hushållspapper och våtservetter inte alls ska spolas ned i toaletterna.

Hushållspapper, våtservetter och annat skräp som spolas ner ger en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken. Avfallet måste köras bort till förbränning. Totalt rensas ca 1,3 kg skräp per person och år bort från avloppsreningsverken i Sverige. Mängden är lika stor i Växjö kommun.

- Vi hoppas såklart att vi genom att berätta om skillnaden mellan toalettpapper och annat papper kan få många att ändra sitt beteende och slänga övrigt papper i restavfallet istället, säger Steve Karlsson, VA-chef i Växjö kommun.

Toalettvett

  • Fulspola - att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.
  • Fultorka - att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.
  • Sluta fulspola - bästa tipset: Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska slängas bland förbränningsbara sopor.
  • Detta får man slänga i toan: Allt som kommer inifrån kroppen; kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Och toalettpapper som också ät gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter däremot löses inte upp av vatten.

Läs mer om:

Senast uppdaterad: 10 februari 2022