Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun får drygt 30 miljoner i byggbonus

Efter byggboomen i kommunen har Växjö kommun ansökt om byggbonus från regeringen. Nu har statsbidraget fördelats och idag fick Växjö kommun glädjande nyheter - 30,6 miljoner i byggbonus.

För att få ta del av byggbonusen behöver kommunerna bland annat ha en aktuell översiktsplan och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning. Hur mycket pengar en kommun som ansöker får, grundas på hur många bostäder som påbörjats, men också hur många nyanlända som blivit folkbokförda i kommunen - allt under en tolvmånadersperiod. 1,8 miljarder kronor fanns i potten 2017.

Fakta om byggbonus

Den statliga byggbonusen är ett bidrag som regeringen fattade beslut om i april 2016 och som först
betalades ut förra året då 1,85 miljarder kronor beviljades till 111 kommuner. Kommunbonusen betalas ut årligen till de kommuner som ansöker om bidraget och uppfyller de krav, som till exempel riktlinjer för bostadsförsörjning, som ställs. 1,85 miljarder kronor 2016, 1,8 miljarder kronor 2017 och därefter 1,3
miljarder kronor årligen.

199 av landets 290 kommuner får del av regeringens byggbonus 2017. I kommunerna har 73 372 bostäder getts startbesked under perioden 31 juli 2016 till 1 augusti 2017.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022