Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ändrade dagar för sophämtning

Från och med 27 november lägger kommunens entreprenör för sophämtning om sina körturer. Det kan innebära att du få en ändrad dag för hämtning av dina sopor.

I samband med förändringen kan ditt hushållsavfall hämtas på en annan dag för att chaufförerna ska komma i takt med de nya hämtdagarna. Växjö kommun har skickat ut brev om förändringen och de nya hämtdagarna plus de extra tömningarna finns angivna i de utskickade breven.

Ändringen av hämtdagar görs främst för att sopbilarna ska köra bättre planerade rutter som ger mindre miljöpåverkan. Eftersom det har byggts många nya bostadsområden behöver sopbilarnas rutter anspassas för det.

Det är enbart mat- och restavfall som påverkas av förändringen. Du som har trädgårdsavfall får tömning som vanligt.

Kontakta Växjö kommuns kontaktcenter på info@vaxjo.se eller telefon 0470- 410 00 om du har frågor eller funderingar.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022