• Startsida
  • / Nyheter
  • / Detaljplanen för Hagavik etapp 2 öppen för synpunkter

Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Detaljplanen för Hagavik etapp 2 öppen för synpunkter

Det finns nu ett förslag till detaljplan för fastigheten Växjö 6:50 med flera, mer känt som Hagavik etapp 2 på Norremark. Nu är detaljplanen på samråd. Det betyder att du kan lämna dina synpunkter på planen.

Flygfoto över området Hagavik. Skog, bostadsområden, grönytor, infrastruktur och vatten.

Varför ta fram ett nytt förslag till detaljplan?

Syftet är att förändra området Hagavik från ett fritidshusområde till ett område för permanentbostäder. Dessutom förbättra hushållningen med miljön och resurser genom att inkludera Hagavik i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Kom och titta på planförslaget

Planförslaget ställs ut från 27 november 2017 till 15 januari 2018 i dessa lokaler:

  • Entré Björnen, Växjö kommunhus, Västra Esplanaden 18, Växjö
  • Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

Öppettider entré Björnen

Öppettider Växjö stadsbibliotek Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter på detaljplanen

Om du har synpunkter på planförslaget kan du skicka dem via e-post eller via brev senast 15 januari 2018. Tänk på att skriva vilken detaljplan synpunkterna gäller. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan senare förlora rätten att överklaga planen.

E-post: byggnadsnamnden@vaxjo.se

Brev: Växjö kommun, Byggnadsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö

Läs mer om planförslaget.

Läs mer om Hagavik och de olika etapperna i stadsutvecklingsprojektet.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022