Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Årets trygghetsmätning klar

Årets trygghetsmätning i Växjö kommun, där kommuninvånare fått svara på en enkät kring trygghet i sitt bostadsområde, om de varit utsatta för brott eller känner oro för att utsättas för brott, är nu klar.

Växjö och Alvesta kommun ingår i samma område i undersökningen och enkäten skickades i år ut till 4450 slumpmässigt utvalda invånare i dessa kommuner. Svarsfrekvensen var 61 procent.

Index för Växjö kommun blev i år 1,56 (på en skala från 0-6 där 0 är bäst). Detta resultat är ungefär likadant som det varit 2016 och 2015 och är ett bra resultat jämfört med Region Syd i stort, vilken är den region som Växjö tillhör.

84 procent av de som svarat i Växjö kommun uppger att de under året inte varit utsatt för något brott. Detta är en lite bättre siffra än tidigare år och även den en bra siffra jämfört med Region Syd i stort.

I området Araby i Växjö märks en förbättring inom flera områden och fler som bor i Araby uppger också att de tycker polisen bryr sig. Araby är heller inte längre med bland de områden i Region Syd som har högst problemindex.

- Det ger resultat när vi jobbar hårt tillsammans och vi har en samverkan mellan kommun, myndigheter och andra intressenter. Nu behöver det arbetet fortsätta i Araby för att vända trenden ännu mer, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

- Det samarbetet som vi ser ger resultat i Araby måste vi nu tillämpa i hela kommunen, säger Åsa Karlsson Björkmarker (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

De områden där Växjö kommun, utifrån trygghetsmätningen, ser ett behov av att lägga extra fokus framöver är:

  • Växjö kommun har som helhet ett relativt högt index vad gäller trygghetskänslan utomhus sent på kvällen.
  • På frågan om invånarna upplever att kvinnor i området där man bor antastas, får Campus i Växjö ett högt index.
  • Araby har trots förbättring ett högre index än andra delar av Växjö kommun.
  • Andelen som uppger att de märker av narkotikapåverkade personer ökar.
  • Andelen som uppger att de märker av människor som bråkar och slåss utomhus ökar.
  • Fler känner oro att åka tåg eller buss.
Senast uppdaterad: 10 februari 2022