Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Försäljning av Växjö kommunhus

Vöfab går nu ut med försäljning av fastigheten Ansgarius 15 i Växjö, det vill säga nuvarande kommunhus och Vöfabs kontor.

I samband med att beslut togs i kommunfullmäktige att bygga nytt stads- och stationshus i Växjö beslutades också att nuvarande kommunhus ska säljas. Vöfab, tillsammans med Växjö kommun, har därför påbörjat arbetet med försäljningen. Till detta har företaget Catella anlitats som i början av december går ut med anbudsinbjudan.

Anbudstiden går ut 20 januari 2018. Därefter görs en utvärdering av inkomna anbud innan ett avtal med en köpare kan skrivas. Målet är att om möjligt skapa cirka 250 lägenheter.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022