Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nya avgifter för avfall och vatten från 2018

De nya taxorna innebär höjda avgifter för avfall och kommunalt vatten från och med 1 januari 2018.

Avgifter för avfall

Grundavgiften höjs för alla abonnemang för hämtning av avfall. Det innebär en höjning med:

  • 115 kronor per år för villor
  • 40 kronor per lägenhet och år, evgift som betalas av fastighetsägaren
  • 25 kronor per år för fritidshus

Att grundavgiften behöver höjas beror dels på investeringar som behöver göras i samband med att fastighetsnära insamling införs i Växjö kommun från och med 2019, och dels på kostnader för en ny återvinningscentral som ska byggas på Norremark i Växjö.

För att fortsätta öka insamlingen av matavfall till biogas höjs även avgiften för osorterat avfall, för de hushåll som inte sorterar sitt matavfall, med 200 kronor om året. Det ger en tydligare miljöstyrning mot kommunens mål att 90 procent av abonnenterna ska sortera sitt matavfall år 2020.

Avgifter för vatten och avlopp

För kommunalt vatten och avlopp är det dels anläggningsavgiften, och dels den fasta delen i brukningsavgiften som höjs. Dessutom blir det en mindre höjning av en del avgifter kopplade till kundbesök och vattenmätare.

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som betalas för att ansluta nybyggda hus till kommunalt vatten och avlopp. Den höjs med 10%.

Brukningsavgiften består dels av en årlig del som grundar sig på hur mycket vatten du använder, och dels en fast del som beror på hur din fastighet är ansluten. Den fasta delen i brukningsavgiften höjs med 5%. För ett vanligt villaabonnemang innebär det en höjning med 128 kr per år.

De fasta avgifterna används bland annat till fortsatt underhåll av VA-ledningsnätet och för utbyggnad av vatten och avlopp i nya områden när staden växer.

Läs mer

Läs mer om avgifter för kommunalt vatten.

Läs mer om avgifter för avfall.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022