Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny mötesplats på Vattentorget

Under vecka 49 påbörjar vi bygget av en ny mötesplats vid Vattentorget. Mötesplatsen ska vara en plats för alla åldrar med sittplatser och ett trädäck ner mot vattnet. Mötesplatsen ska vara färdig våren 2018.

Under byggtiden kommer du som går eller cyklar att behöva ta dig runt avstängningen vid Vattentorget.
Just nu rör det sig dessutom fler cyklister än vanligt över Vattentorget, vilket beror på omledningarna av gång-
och cykeltrafik som bygget av stationsområdet medför.
Vi vill därför uppmana alla som går eller cyklar att ta hänsyn till varandra och följa orangea vägvisningsskyltar. Var även uppmärksam på byggtrafiken som kör över torgytan

Senast uppdaterad: 10 februari 2022