• Startsida
  • / Nyheter
  • / Vill du bygga i vår? Då är det dags att söka bygglov

Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Vill du bygga i vår? Då är det dags att söka bygglov

Om du har planer på att bygga nytt eller bygga till i vår är det dags att söka bygglov.

Det krävs alltid bygglov för att bygga nytt

Det krävs alltid bygglov för att bygga nytt bostadshus, oavsett var fastigheten ligger.

Det kan krävas bygglov för att bygga till

Om du ska bygga till, till exempel ett inglasat uterum, kan det krävas bygglov. Men om du vill bygga till max 15
kvadratmeter finns det möjlighet att göra det som en bygglovsbefriad åtgärd. I så fall krävs bara en anmälan.

Om du redan har utnyttjat möjligheten att bygga till 15 kvadratmeter som en bygglovsbefriad åtgärd krävs det bygglov. Utanför detaljplanerat område finns det vissa undantag. Kontakta Växjö kommun för mer information.

Vad är bygglovsbefriade åtgärder?

För småhus, det vill säga en- och tvåbostadshus finns det möjlighet att göra vissa åtgärder utan att ansöka om
bygglov - däremot krävs anmälan. Det du får göra eller bygga är:

  • Ett så kallat attefallshus. Huset får vara som störst 25 kvadratmeter och ska byggas i närhet av bostadshuset. Högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter.
  • En tillbyggnad. Den får vara som högst 15 kvadratmeter och får inte bli högre  än det befintliga bostadshusets taknockshöjd.
  • Två takkupor, så länge det inte blir någon påverkan på den bärande konstruktionen. Om huset redan har en takkupa får du göra ytterligare en takkupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet.

Du som har ett enbostadshus kan också göra detta utan att ansöka om bygglov:

  • Inreda ytterligare en bostad, om du har ett enbostadshus.

Alla åtgärder ovan ska vara minst 4,5 meter från fastighetsgränsen, annars krävs medgivande från  de grannar som berörs. Mot gatan och allmän mark får åtgärderna inte placeras närmra gränsen än 4,5 meter. Högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan arbetena får påbörjas.

Det finns även något som kallas friggebodsregler. Det kräver varken bygglov eller anmälan.
Det du får bygga då är:

  • En komplementbyggnad. Den får vara som störst 15 kvadratmeter sammanlagt med andra komplementbyggnader som har uppförts med undantag på bygglov. Högsta höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter.
  • En skyddad uteplats med skärmtak. Den får vara som störst 15 kvadratmeter.
  • Ett plank. Det får vara max 1,8 meter högt och max 3,6 meter ut från huset för att skydda uteplatsen.

Alla åtgärder ovan ska vara minst 4,5 meter från fastighetsgränsen, annars krävs medgivande från de grannar som berörs. Mot gatan och allmän mark får åtgärderna inte placeras närmra gränsen än 4,5 meter. Högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter.

Reglerna för bygglov och anmälan ser olika ut beroende på var fastigheten ligger, det vill säga om området är
detaljplanerat eller inte. Om du är osäker på vad du får och inte får göra, kontakta oss gärna.

Om du redan har använt de bygglovsbefriade åtgärderna ovan behöver du ansöka om bygglov för en ny åtgärd inom detaljplanerat område, utanför kan det finnas vissa undantag.
Det finns mer information om dessa regler i Boverkets broschyr "Får jag bygga?". Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022