Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Informationsmöte om samverkan för unga asylsökande

Växjö kommun söker partner bland civilsamhällets aktörer för att göra det möjligt för unga asylsökande, som kommit ensamma och fyllt 18 år, att bo kvar i kommunen.

Bild på händer

I budgeten för 2018 har nämnden för arbete och välfärd uppdraget att Pröva förutsättningarna för att i samverkan med civilsamhället möjliggöra för unga asylsökande som kommit ensamma och fyllt 18 år, och nu kan behöva riva upp från skola och övrig etablering, att bo kvar i kommunen.

Växjö kommun söker nu partner bland civilsamhällets aktörer för att genomföra detta. Välkommen på informationsmöte torsdagen den 11 januari klockan 17.00-18.30 i Kommunhuset, Västra Esplanaden 18.

Frågor besvaras av Elisabeth.WernersonJohnson@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 10 februari 2022