Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fortsatt höga flöden i sjöar och större vattendrag

Minusgraderna 5–9 januari förbättrade översvämningsläget i våra mindre vattendrag något. Men regnet som kom under veckan gör att vi i flera områden har fortsatt mycket höga flöden.

De uppmaningar som gått ut om att inte vistas på och nära vallarna som skyddar mot översvämning i Gemla och Öja gäller fortfarande (se länk nedan).

10–11 januari föll på flera platser kring Växjö mer än 10 millimeter regn samtidigt som det blev varmare. Detta, tillsammans med att vi kommande period får viss nederbörd, innebär att det i dessa områden fortfarande finns risk att översvämningsområdena breder ut sig avsevärt jämfört med nuvarande nivåer. det kommer ta lång tid innan vattennivåerna återgår till normala förhållanden i Helgasjön och områden nedströms Helgasjön, till exempel Salen och Öja. Helgasjön står på stabil nivå cirka 15 centimeter över normalt årshögsta nivå, vilket är den högsta nivån sedan 2004. Sjön bedöms sjunka något under den närmaste veckan, men det kommer alltså att ta minst två veckor innan den är tillbaka på normala årshögsta nivåer.

Minusgraderna 5–9 januari dämpade tillrinningen kraftigt till de minsta bäckarna och många sjöar och vattendrag inom kommunen är vattenståndet och vattenföringen, antingen redan nu eller inom cirka en vecka, tillbaka på normala årshögsta nivåer. Eftersom nästan alla magasin är mycket fulla, och marken är blöt, kan läget dock snabbt försämras.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022