Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fortsatt höga flöden kring Gemla

I alla vattendrag i kommunen utom i Helgasjön och nedströms, minskar nu de höga flödena markant.

Vattenföringen är inom normal årsvariation på de flesta håll. Men kring Helgasjön och nedströms är systemet så trögt att de höga flödena beräknas dröja kvar en till två veckor. Detta drabbar främst området kring Gemla. Om en till två veckor bör hela Mörrumsån ned till Åsnen har återgått till normalt årligen förekommande vattennivåer och flöden.

De uppmaningar som gått ut om att inte vistas på och nära vallarna som skyddar mot översvämning i Gemla och Öja gäller fortfarande

Senast uppdaterad: 10 februari 2022